Ще подкрепим кредита, ако се обявят предварително улиците и тротоарите за ремонт

  На сесията на Общински съвет-Русе на 19.01.2016 г. председателят на групата съветници от БСП д-р Пенчо Милков обяви следната Декларация по повод предстоящото искане от страна на кмета да се изтегли кредит в размер на 10 млн. лв.:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, групата съветници от БСП, оценяваме необходимостта от ремонт на улиците и тротоарите в общината и сме ЗА ремонт. В тази връзка многократно сме правили предложения за отпускане на допълнителни средства и предприемане на конкретни действия от общинска администрация.

Ние ПРИЕМАМЕ механизма на банково кредитиране, като масово прилагана форма за финансиране на общински дейности.

След анализ на предоставената от Общината информация по планирания дългосрочен банков кредит, ние проведохме  разговори с много хора.

Считаме, че ПРЕДИ да се вземе решение за изтегляне на 10 милиона лева, е ВАЖНО РУСЕНЦИ ДА СА ЗАПОЗНАТИ И ДА ИМ Е ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ по въпроса, ЗА КАКВО И КЪДЕ ТОЧНО ЩЕ СЕ ИЗХАРЧАТ ТЕЗИ ПАРИ. Защото това са пари, които ще връщаме всички заедно, включително и като плащаме по-високи местни данъци.

Предварителното информиране на гражданите за това, кои участъци, от улици и тротоари ще бъдат ремонтирани, е важно по две причини:

  • Първо, за да се внесат евентуални корекции и допълнения към експертното предложение, ако те са основателни.
  • Второ, за да може да бъде осъществен обществен контрол по изпълнението и качеството на ремонтите, с което ще се подпомогне общинската администрация.

В тази връзка, русенската организация на Българската социалистическа партия заявява, че ще ПОДКРЕПИ изтеглянето на кредит за извършване на ремонт на улици и тротоари, ако преди гласуването на русенци бъде дадена възможност да изразят становище и направят предложения по списъка с участъци от улиците и тротоарите.

Това изискване произтича и от прокламираните принципи на открито и демократично управление, публичност и прозрачност и партниране с гражданското общество от страна на кмета и администрацията.

 

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter