Архив на категория: Новини от БСП-Русе

Икономическо развитие на общината за по-добро качество на живот

Граждански форум „Местна власт и икономическо развитие“ се проведе на 09 юни в Русе. Организатори на събитието бяха Обединението на жените социалистки и Фондация „Фридрих Еберт“, като в двата панела взеха участие университетски преподаватели и експерти в лицето на доц. д-р Стелиян Димитров, доц. д-р Гинка Чавдарова, Пламен Милев (доктор по икономика) и посланик Чавдар Минчев. За възможностите пред общинска администрация в град Русе за насърчаване на икономическата активност и привличане на инвестиции както и проблемите и възможностите за развитие на Русе и региона говориха кметът на Община Русе – г-н Пенчо Милков и заместник кметът на Общината г-жа Златомира Стефанова. Според доц. д-р Стелиян Димитров от изключително значение за икономическото развитие на една община е мисленето на местната администрация. Дали е отворена към инвестиции, има ли предвидени условия, с които инвеститорите следва да се съобразяват, и в какво направление местната общност иска да се развива, са важните въпроси пред местната власт, които предопределят и степента на икономическо развитие на общината. Докторът по икономика Пламен Милев поставя като основна цел пред властите – местни и национални, не икономическото развитие само по себе си, а повишаване качеството на живот. Това от своя страна ще доведе и до отговор на въпроса как най-ефективно да бъдат разпределяни средствата, получени в резултат от икономическото развитие. Що се отнася до привличането на инвеститори доктор Милев придава основна роля в определяне на политиката на държавата. Според него нищо не пречи на отделните региони да изработят своя собствена такава, отговаряща на преимуществата и потребностите на всеки регион. Привличането на инвеститори обаче никога не следва да бъде самоцел – само защото ще се осигурят работни места. Инвеститорът следва да допринася за развитието на региона. Ето защо към него е необходимо да бъдат поставяни изисквания – да изгради аптека, детска градина, площадка и т.н. Той посочва още, че качеството на образованието и способността на регионите да привлекат и задържат младите специалисти са от ключово значение за развитието на един регион. Сериозна роля в тези процеси може да играе общината, служейки за мост между образователните институции и бизнеса, за да бъде ангажиран последния в осигуряване на конкурентно и най-вече адекватно заплащане на труда. Жив интерес у гостите на града, участници в дискусията, предизвика възприетият от кмета на Община Русе подход за работа на терен в непосредствена връзка с гражданите чрез създадената фигура на кметските пълномощници. Възможността да разрешават дребните проблеми на гражданите бързо и ефективно създава у гражданите усещането за бърза, работеща администрация.

Русе отбеляза 1 май

Първомайско тържество се състоя днес в град Русе. Тази година честването на 1 май премина под надслов Мир, труд, солидарност и беше организирано от КНСБ и КТ „Подкрепа”, заедно с БСП Русе. На събитието присъстваха , Крум Зарков, член на Националния съвет на БСП и Министър на правосъдието в момента, Петър Витанов, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и Иван Иванов, народен представител от Коалиция „БСП за България“ Русе. Поздравление към присъстващите отправи г-жа Боянка Димитрова от КНСБ, която се обърна към тях с думите „Да живее работеща България!“ , тя заяви, че КНСБ ще продължава своята мисия за защита правата на работещите.  „Машините и изкуственият интелект не могат да заменят човешкия ум и човешкия труд и само ако се обединят трудещите се ще могат да отстояват своите права.“ каза евродепутатът Петър Витанов. Крум Зарков също поздрави русенци: „Русе е един от най-борбените градове и на този ден освен да празнуваме трябва да сме готови да продължим борбата за социална справедливост.“ „Правото на труд е основно човешко право и само с достоен труд може да има достоен живот. Нека ежедневно отстояваме правата за равно възнаграждение за равен труд, за справедливо възнаграждение, съответстващо на човешкото достойнство, на здравословни и безопасни условия на труд, на почивка и периодичен платен отпуск.“  с тези думи завърши тържеството народният представител Иван Иванов.

За да отбележат Празника на труда и международната работническа солидарност на площад „Свобода“ пред Община Русе се бяха събрали десетки русенци. Поздравителен спектакъл за тях поднесоха изпълнители от Фолклорен танцов театър „Найден Киров“, с ръководител Богдан Донев.

Откриване на предизборната кампания на „БСП за България“ Русе

На 10 март от 18:00 часа в зала “Европа” на Доходното здание ще бъде дадено началото на предизборната кампания за Парламентарни избори за 49-то Народно събрание.

На събитието ще бъдат представени кандидатите за народни представители от 19-ти МИР Русе, ангажиментите на “БСП за България” за следващите 4 години, както и сме подготвили развлекателна програма.

БСП Русе регистрира листата си с кандидати за народни представители в 49-то НС

Коалиция „БСП за България“ регистрира листата си с кандидати за народни представители в РИК – Русе, документите подаде водачът Иван Иванов, Министър на земеделието в 47-то НС. „Целите, които си поставяме за постигане в 49-тото Народно събрание на България са увеличаване доходите на хората, овладяване на инфлацията, преборване на неравенствата в обществото.“ това каза г-н Иванов пред русенските медии. Той допълни, че заедно с останалите кандидати от листата на социалистите от Област Русе, ще водят спокойна и толерантна кампания, в която ще изложат своите виждания и идеи за бъдещето на страната. „Партиите трябва да постъпят максимално отговорно и да се състави работещ кабинет, който да изведе държавата от кризата. Разговарях днес с много русенци и всеки един от тях е много притеснен от повишаването на цените. Това е дневният ред на обществото и държавата трябва да заработи на високи обороти за да се овладее хаосът във всички нива на обществения живот.“ завърши Иван Иванов. Той представи присъстващите кандидати от русенската листа и подчерта, че всички четиринадесет човека са професионалисти в своите сфери на работа, но преди всичко са хора, които искат да допринесат за подобряване на средата на живот, за стабилност и сигурност в нашето общество.

Листата с кандидати на за народни представители в 49-то Народно събрание на Коалиция „БСП за България“ Русе е следната:

1.   Иван Иванов – юрист, историк

2.   Ивалинка Цанкова – инженер агроном

3.   Биляна Иванова – юрист

4.   Асен Ласонин – икономист

5.   Емил Божков – икономист

6.   Нора Стоянова – финансист

7.   Елисавета Досева – инженер, майстор на спорта

8.   Георги Лукарев – компютърен специалист

9.   Емил Георгиев – инженер

10.  Момчил Стефанов – машинен технолог

11.  Микаел Чакълджиян – юрист

12.  Стефан Михов – юрист, политолог

13.  Атанас Пеев – фотограф

14.  Сашо Стоянов – икономист

БСП Русе излъчи предложения за кандидати за народни представители

Днес се проведе заседание на Общинската конференция на БСП Русе. На него бяха обсъдени предложенията за кандидати за народни представители за 49-то Народно събрание на България. След проведено тайно гласуване бяха определени тринадесет човека, които да бъдат предложени в Областния съвет на организацията от името на русенските социалисти.

По време на заседанието делегатите приеха политическа декларация , в която изразяват несъгласие с изключването на четиринадесетте членове  на БСП и с начина на водене и провеждане на Конгреса на Партията на 11 февруари, също така и заявяват необходимост от смяна на ръководството.

Трета точка от дневния ред на форума беше приемане на оценка за работата на кмета на Община Русе Пенчо Милков от началото на мандата до момента. Беше гласувана много добра оценка и работата на г-н Милков беше определена като успешна в много направления като обезпечаване на общината със собствена техника за малки ремонти, развиване на социални услуги, благоустрояване на междублокови пространства  и други. Проведе се дебат, Пенчо Милков отговори на множество въпроси.

Двадесет и двама социалисти получиха своите електронни членски карти. Гост на Конференцията беше Крум Зарков член на Националния съвет на БСП.

Конкурс: „Силата на българското минало – създава бъдеще.“

БСП Русе обявява състезание за разработване на есе и авторска фотография. То се посвещава на 110-годишнината от организираното младежко социалистическо движение в България.

Тема на конкурса. „Силата на българското минало – създава бъдеще.“

Целта на конкурса е младите хора да изразят своето виждане, аргументираната си позиция по темата, използвайки любимото си занимание – фотографията или силата на словото. Да изразят своето отношение към историята на България, към отделни моменти и събития от нея или личности, свързани с нея. Стъпвайки върху знанието за миналото да споделят своите желания, надежди, виждания за бъдещето.

Творческите идеи могат да бъдат в една от следните две категории: есе, фотография.

Период на провеждане. до  30 септември 2022 година.

Условия за участие. Младежи на възраст от 18 до 35 години.

В конкурса могат да се включат и участници на възраст, различна от посочената, но не участват в класирането. С възможност за публикация и участие в изложба.

Изпращане на творбите. Лично, на адрес Русе 7000, ул. Църковна независимост 18, 9-ти етаж, БСП Русе или на e-mail bsp.ruse@gmail.com под формата на прикачен файл с информация за участника (три имена, ученик/студент/работещ, град/село, тел. за контакти).

Предложените есета и фотографии ще бъдат оценявани от компетентни специалисти:

  1. журналист, председател и членове
  2. фотограф  художник
  3. филолог и философ.

Технически изисквания.

  • Към есетата. Обем до три стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman, 14, междуредие 1,5 Margins Normal;
    • Към фотографиите. Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни във формат А4 (21/29,7 см) или друг, съответстващ на идеята на автора. Творбите, подадени за конкурса, трябва да бъдат заснети лично от автора и не могат да бъдат заемани от други/външни източници.
    • Приемат се до две творби от един участник.

С получените фотографии ще бъде подредена изложба, а есетата ще бъдат публикувани в сайта „Русенски таралеж”, при спазване на ЗАПСП.

Награди. Ще бъдат присъдени в двете направления, съответно 1, 2 и 3 награда.

  • есе /ваучери за книги на стойност 100, 50 и 30/;
  • фотография /USB – памет или друго на стойност 100, 50 и 30/.

Всички участници в конкурса ще получат грамота? за участие.

Организаторите на конкурса са на разположение на всички желаещи за въпроси и допълнителна информация: тел. 0888149876 и 0887627394, e-mail bsp.ruse@gmail.com

Четирима русенци в новия НС на МО в БСП

На провелата се, на 21 и 22 май, шеста Национална отчетно-изборна конференция на Младежко обединение в БСП, бяха избрани четирима русенски социалисти за членове на Националния съвет на обединението. Форумът се състоя в София и в него взеха участие близо триста делегати от всички области на страната като от МО в БСП Русе бяха четирима представители. След проведено гласуване, за нов състав на Националния съвет на МО в БСП, в него влязоха русенците Стефан Михов, Моника Йорданова, Виктор Иванов и Нора Стоянова.
Конференцията прие доклад за работата на ръководството на организацията през последните две години, който бе представен от досегашния лидер на младите социалисти – Николай Бериевски. За нов председател на МО в БСП бе избран Габриел Вълков от София, който спечели надпреварата със 163 гласа срещу 106 гласа за кандидатурата на Станислав Стоенчев.

Делегатите приеха политическа декларация, с която Младежкото обединение в БСП заяви приоритетите си в политически план за следващите две години, сред които се откроиха политиките в сферата на младежката заетост, следдипломната реализация, борбата с демографската криза, достъпното и качествено образование за всички и осигуряването на достъп до култура на всеки млад човек.

Честит Ден на труда и работническата солидарност!

Началото на борбата за достойни условия на труд поставят над 300 000 работници в САЩ през 1886 г с мащабна национална стачка. Те се обявяват за 8-часов работен ден. В този момент се работи по 16 часа и при много лоши условия. Има случаи, при които хора умират на работното си място. Протестите продължават три дни в Чикаго, след което полицията се намесва. Ранени са 200 души, а в последствие четирима са осъдени на смърт, чрез обесване на специално организиран съдебен процес.

За солидарност, с протестите в Чикаго, се обявява учредителният конгрес на Втория интернационал, през 1889 г. в Париж. През 1904 г. социалистите в Амстердам приканват всички социалдемократически партии и профсъюзи по света да излизат на манифестации на 1 май не само за официалното признаване на 8-часовия работен ден, но и за световен мир. Така празникът, подкрепян от движенията на работещите, социалистите и комунистите,  анархистите и синдикатите, 1 май се превръща в Ден на международното работническо движение и на левите движения.

Първият опит за честване на Първи май в България е от Типографското дружество през 1890 г. Обявен е за официален празник през 1939 г. От 1945 г. комунистическата власт в Народна република България започва да се отбелязва по-масово и мащабно, тъй като в социалистическите страни на честването му се отдава голямо значение в съгласие с идеологията, че те се управляват от работническата класа.

Първи май се чества като Ден на труда и е официален празник в редица държави като Германия, Австрия, Мексико, Тайланд, Русия и много други.

136 години след 1 май 1886, припомняйки си историята и записаното във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, днес честваме Деня на труда с радост за постигнатото от тези преди нас. Да, „Правото на труд е основно човешко право“ и само с достоен труд може да има достоен живот. Дали обаче сме достатъчно силни като общност, за която трудът е основна ценност и средство, благодарение, на което да постигаме не само лична реализация, но и обществен прогрес?!  Нека 1 май бъде не само почивен ден от календара. Нека извоюваното не бъде даденост. Нека 1 май бъде за всички символ на общите усилия за развитие и възход. Нека ежедневно отстояваме правата за равно възнаграждение за равен труд, за справедливо възнаграждение, съответстващо на човешкото достойнство, на здравословни и безопасни условия на труд, на почивка и периодичен платен отпуск. Нека направим така, че за нашето общество трудовите хора да бъдат най-уважаваната, най-почитаната и най-ценената част от него, за да бъде нашето общество свободно, справедливо, проспериращо!

Солидарен Великден в Русе

Русенските социалисти се включиха в националната кампания на БСП „Солидарен Великден“. За поредна година възрастни хора, семейства в нужда и хора в затруднение от цялата страна бяха подкрепени в навечерието на празника.

Самотни хора, семейства и социални домове бяха подпомогнати с хранителни продукти, в израз на грижа и съпричастност. През изминалите три дни русенските социалисти раздадоха повече от 300 празнични козунака на хора от Русе и населените места от общината, с пожелание за здраве и светли и усмихнати празнични дни.

В помощ за осъществяването на акцията участваха общински съветници, младежи от Младежко обединение, членове и симпатизанти на БСП-Русе.

Стефан Михов е новият председател на Младежко обединение на БСП Русе

 „МО на БСП-Русе е силна организация с изключително голяма енергия и считам, че мога да я канализирам, за да направим заедно БСП по-силна.“ Това коментира новият председател на МО в БСП-Русе Стефан Михов, избран по време на Отчетно-изборното заседание на младежката структура в града.

Стефан Михов е на 31 г. Завършил е бакалавър политология и магистър право във Великотърновския университет. Работи в адвокатска кантора като сътрудник. Обича спорта. Член е на БСП от 2016 година. Мотивацията му да влезе в БСП са левите му убеждение и разбирането, че това е най-устойчивата партия в българския политически живот.

На заседанието присъства народният представител Крум Зарков, който пожела на младите социалисти да бъдат дръзки, за да поведат БСП напред. Гост на русенските младежи беше и Евгени Филипов от ръководството на Младежкото обединение в БСП-София.

В програмата, с която Стефан беше избран, се залага на привличане на нови членове и повишаване на тяхната активност, в т.ч. участие в подкрепа на общинските съветници и кмета Пенчо Милков; активизиране на контактите с народните представители и с представителите на БСП в Европейския парламент.