Архив на категория: Новини

Откриване на предизборната кампания на „БСП за България“ Русе

На 10 март от 18:00 часа в зала “Европа” на Доходното здание ще бъде дадено началото на предизборната кампания за Парламентарни избори за 49-то Народно събрание.

На събитието ще бъдат представени кандидатите за народни представители от 19-ти МИР Русе, ангажиментите на “БСП за България” за следващите 4 години, както и сме подготвили развлекателна програма.

БСП Русе регистрира листата си с кандидати за народни представители в 49-то НС

Коалиция „БСП за България“ регистрира листата си с кандидати за народни представители в РИК – Русе, документите подаде водачът Иван Иванов, Министър на земеделието в 47-то НС. „Целите, които си поставяме за постигане в 49-тото Народно събрание на България са увеличаване доходите на хората, овладяване на инфлацията, преборване на неравенствата в обществото.“ това каза г-н Иванов пред русенските медии. Той допълни, че заедно с останалите кандидати от листата на социалистите от Област Русе, ще водят спокойна и толерантна кампания, в която ще изложат своите виждания и идеи за бъдещето на страната. „Партиите трябва да постъпят максимално отговорно и да се състави работещ кабинет, който да изведе държавата от кризата. Разговарях днес с много русенци и всеки един от тях е много притеснен от повишаването на цените. Това е дневният ред на обществото и държавата трябва да заработи на високи обороти за да се овладее хаосът във всички нива на обществения живот.“ завърши Иван Иванов. Той представи присъстващите кандидати от русенската листа и подчерта, че всички четиринадесет човека са професионалисти в своите сфери на работа, но преди всичко са хора, които искат да допринесат за подобряване на средата на живот, за стабилност и сигурност в нашето общество.

Листата с кандидати на за народни представители в 49-то Народно събрание на Коалиция „БСП за България“ Русе е следната:

1.   Иван Иванов – юрист, историк

2.   Ивалинка Цанкова – инженер агроном

3.   Биляна Иванова – юрист

4.   Асен Ласонин – икономист

5.   Емил Божков – икономист

6.   Нора Стоянова – финансист

7.   Елисавета Досева – инженер, майстор на спорта

8.   Георги Лукарев – компютърен специалист

9.   Емил Георгиев – инженер

10.  Момчил Стефанов – машинен технолог

11.  Микаел Чакълджиян – юрист

12.  Стефан Михов – юрист, политолог

13.  Атанас Пеев – фотограф

14.  Сашо Стоянов – икономист

БСП Русе излъчи предложения за кандидати за народни представители

Днес се проведе заседание на Общинската конференция на БСП Русе. На него бяха обсъдени предложенията за кандидати за народни представители за 49-то Народно събрание на България. След проведено тайно гласуване бяха определени тринадесет човека, които да бъдат предложени в Областния съвет на организацията от името на русенските социалисти.

По време на заседанието делегатите приеха политическа декларация , в която изразяват несъгласие с изключването на четиринадесетте членове  на БСП и с начина на водене и провеждане на Конгреса на Партията на 11 февруари, също така и заявяват необходимост от смяна на ръководството.

Трета точка от дневния ред на форума беше приемане на оценка за работата на кмета на Община Русе Пенчо Милков от началото на мандата до момента. Беше гласувана много добра оценка и работата на г-н Милков беше определена като успешна в много направления като обезпечаване на общината със собствена техника за малки ремонти, развиване на социални услуги, благоустрояване на междублокови пространства  и други. Проведе се дебат, Пенчо Милков отговори на множество въпроси.

Двадесет и двама социалисти получиха своите електронни членски карти. Гост на Конференцията беше Крум Зарков член на Националния съвет на БСП.

Магистралата Русе-Бяла – национален обект /стенограма на т.24 от последното заседание на МС/

Проект на Решение за определяне на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, който ще бъде изграден на територията на Република България, за обект с национално значение и за национален обект.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Заповядайте, министър Шишков.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря, господин министър-председател.

Трасето на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа – Паневропейския транспортен коридор ІХ. Предвидено е автомагистралата да свързва Рейнско-Дунавски и Ориент/Източно Средиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление север-юг, след продължението до гр. Свиленград. Изграждането й ще облекчи изключително транспортния поток и ще доведе до рязко намаляване на пътно транспортните произшествия по съществуващия път І-5. Това прави обекта и с важно европейско значение, осигурявайки свързаност на редица европейски страни.

Определянето на обект Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за национален обект ще даде възможност за ползване облекченията в процедурата за отчуждаване на имоти – частна собственост. Същевременно с това обявяването на републиканския път за обект с национално значение ще ускори процедурите по одобряване на инвестиционните проекти, издаването на разрешения за строеж и влизането им в сила.

Ползите от изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ надхвърлят рамките на областите Русе и Велико Търново, и имат съществено значение за развитието на всички области от Северен, Централен и Североизточен район на Република България.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Шишков.

Въпроси? Бележки? Коментари?

Заповядайте, министър Зарков.

КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шишков, в подкрепа на предложеното Решение си позволявам още един коментар.

Плюс това, което казвате за икономическото и социално значение на този път се намира и най-смъртоносната отсечка в България, т.е. отсечката Русе – Бяла. Т.е. всяко едно решение на Министерски съвет, което ускорява строежа на този път е решение, което се измерва, в освен всичко друго, в човешки животи, буквално.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Зарков.

Вицепремиерът Алексиев, заповядайте.

ХРИСТО АЛЕКСИЕВ: Благодаря, господин премиер.

Само да кажа, че напълно подкрепям това решение, защото като цяло това ще ускори изпълнението на проекта, а той е приоритетен и по новата Оперативна програма „Транспортна свързаност“. Настоящият акт ще спомогне за неговата по-бърза реализация.

Благодаря.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря.

Само да допълня, че в момента имаме и готов подробен устройствен план, който най-вероятно другата седмица ще го одобря и ще издам заповед за одобряването, точно на отсечката Русе – Бяла и входа на Бяла.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря.

Министър Демерджиев, заповядайте.

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Също подкрепям проекта. Всъщност, намирам го за част от усилията, които полагаме заедно с Министерство на транспорта и с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за оптимизиране на трафика от южната ни към северната ни граница. Всъщност, това е един сериозен проблем. Този трафик нараства, при това нараства трайно с по около 20 процента, годишно. Едно такова Решение е изключително ефикасно и би било полезно за справянето с този сериозен проблем.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Министър Меджидиев, заповядайте.

АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Министерство на здравеопазването също подкрепя този проект.

Искам да кажа само, че при предишния състав на Министерство на здравеопазването е отказано съгласуване на проекта. След като разгледахме документите ние го съгласувахме сега, в понеделник. Просто искам да вметна, че предишния състав е отказал съгласуване на проекта.

Благодаря ви.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря.

Други?

Заповядайте, министър Тодоров.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ: Изцяло подкрепям подхода, който предлага министър Шишков. Актът е последица от хода. Страхотно.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Министър Димитров.

ИЛИН ДИМИТРОВ: И аз да довърша.

В туризма обичаме свързаността и пътищата, а това е правилното решение.

Подкрепяме с две ръце.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на всички за положителните коментари по проекта на Решение.

Приема се.

Конкурс: „Силата на българското минало – създава бъдеще.“

БСП Русе обявява състезание за разработване на есе и авторска фотография. То се посвещава на 110-годишнината от организираното младежко социалистическо движение в България.

Тема на конкурса. „Силата на българското минало – създава бъдеще.“

Целта на конкурса е младите хора да изразят своето виждане, аргументираната си позиция по темата, използвайки любимото си занимание – фотографията или силата на словото. Да изразят своето отношение към историята на България, към отделни моменти и събития от нея или личности, свързани с нея. Стъпвайки върху знанието за миналото да споделят своите желания, надежди, виждания за бъдещето.

Творческите идеи могат да бъдат в една от следните две категории: есе, фотография.

Период на провеждане. до  30 септември 2022 година.

Условия за участие. Младежи на възраст от 18 до 35 години.

В конкурса могат да се включат и участници на възраст, различна от посочената, но не участват в класирането. С възможност за публикация и участие в изложба.

Изпращане на творбите. Лично, на адрес Русе 7000, ул. Църковна независимост 18, 9-ти етаж, БСП Русе или на e-mail bsp.ruse@gmail.com под формата на прикачен файл с информация за участника (три имена, ученик/студент/работещ, град/село, тел. за контакти).

Предложените есета и фотографии ще бъдат оценявани от компетентни специалисти:

  1. журналист, председател и членове
  2. фотограф  художник
  3. филолог и философ.

Технически изисквания.

  • Към есетата. Обем до три стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman, 14, междуредие 1,5 Margins Normal;
    • Към фотографиите. Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни във формат А4 (21/29,7 см) или друг, съответстващ на идеята на автора. Творбите, подадени за конкурса, трябва да бъдат заснети лично от автора и не могат да бъдат заемани от други/външни източници.
    • Приемат се до две творби от един участник.

С получените фотографии ще бъде подредена изложба, а есетата ще бъдат публикувани в сайта „Русенски таралеж”, при спазване на ЗАПСП.

Награди. Ще бъдат присъдени в двете направления, съответно 1, 2 и 3 награда.

  • есе /ваучери за книги на стойност 100, 50 и 30/;
  • фотография /USB – памет или друго на стойност 100, 50 и 30/.

Всички участници в конкурса ще получат грамота? за участие.

Организаторите на конкурса са на разположение на всички желаещи за въпроси и допълнителна информация: тел. 0888149876 и 0887627394, e-mail bsp.ruse@gmail.com

Тодор Йорданов е новият председател на Областния съвет на БСП Русе

На свое заседание днес Областният съвет на БСП Русе избра нов председател – Тодор Йорданов. Гласуването се проведе след като досегашният председател Пламен Рашев подаде оставка. Новоизбраният Тодор Йорданов е председател на БСП – Сливо поле, общински съветник . Г-н Йорданов е магистър по Информатика и информационни технологии в образованието и работи в сферата на образованието. Целите, които си поставя са мобилизация за предстоящите избори на всички нива в организацията, развиване на нови практики в партийната работа, укрепване връзките между организациите в областта. Социалистите избраха и областен предизборен щаб. В заседанието участва и народният представител Крум Зарков, той пожела успех на Тодор Йорданов и му обеща съдействие и подкрепа от своя страна.

Четирима русенци в новия НС на МО в БСП

На провелата се, на 21 и 22 май, шеста Национална отчетно-изборна конференция на Младежко обединение в БСП, бяха избрани четирима русенски социалисти за членове на Националния съвет на обединението. Форумът се състоя в София и в него взеха участие близо триста делегати от всички области на страната като от МО в БСП Русе бяха четирима представители. След проведено гласуване, за нов състав на Националния съвет на МО в БСП, в него влязоха русенците Стефан Михов, Моника Йорданова, Виктор Иванов и Нора Стоянова.
Конференцията прие доклад за работата на ръководството на организацията през последните две години, който бе представен от досегашния лидер на младите социалисти – Николай Бериевски. За нов председател на МО в БСП бе избран Габриел Вълков от София, който спечели надпреварата със 163 гласа срещу 106 гласа за кандидатурата на Станислав Стоенчев.

Делегатите приеха политическа декларация, с която Младежкото обединение в БСП заяви приоритетите си в политически план за следващите две години, сред които се откроиха политиките в сферата на младежката заетост, следдипломната реализация, борбата с демографската криза, достъпното и качествено образование за всички и осигуряването на достъп до култура на всеки млад човек.

Русе отбеляза 1 май

С възпоменателна церемония по поднасяне на цветя и едноминутно мълчание на паметната плоча на загиналите в трудови злополуки започна отбелязването на 1 май днес в Русе. Пред сградата на Инспекцията по труда се събраха десетки  граждани. Присъстваха народният представител Крум Зарков и Боянка Димитрова от КНСБ. „Никога не трябва да забравяме, че за да се стигне до днешния празник хора преди нас са се борили за да се признае нещо, което днес ни се струва даденост, а именно, че правото на труд трябва да се уважава и защитава. Трудещият се е този, който създава блага. Днес трябва да протестираме срещу една система, която експлоатира работниците. Трябва Народно събрание, синдикати и политически фигури да обърнем поглед и към  специфичните проблеми на трудещите от вкъщи, дали се спазват правата им на работно време, почивки, рисковете за тях от психически разстройства и стрес. Днес празнуваме тези, които се трудим с ума или с ръцете си и за да гарантираме, че ще продължим борбата напред.” Това каза пред присъстващите Крум Зарков. 

Поздравителен концерт за русенци изнесоха изпълнители от вокално студио „Икономов” .

На площад Свобода, по инициатива на Община Русе, фолклорни танцови състави показаха своето майсторство на празника.

Честит Ден на труда и работническата солидарност!

Началото на борбата за достойни условия на труд поставят над 300 000 работници в САЩ през 1886 г с мащабна национална стачка. Те се обявяват за 8-часов работен ден. В този момент се работи по 16 часа и при много лоши условия. Има случаи, при които хора умират на работното си място. Протестите продължават три дни в Чикаго, след което полицията се намесва. Ранени са 200 души, а в последствие четирима са осъдени на смърт, чрез обесване на специално организиран съдебен процес.

За солидарност, с протестите в Чикаго, се обявява учредителният конгрес на Втория интернационал, през 1889 г. в Париж. През 1904 г. социалистите в Амстердам приканват всички социалдемократически партии и профсъюзи по света да излизат на манифестации на 1 май не само за официалното признаване на 8-часовия работен ден, но и за световен мир. Така празникът, подкрепян от движенията на работещите, социалистите и комунистите,  анархистите и синдикатите, 1 май се превръща в Ден на международното работническо движение и на левите движения.

Първият опит за честване на Първи май в България е от Типографското дружество през 1890 г. Обявен е за официален празник през 1939 г. От 1945 г. комунистическата власт в Народна република България започва да се отбелязва по-масово и мащабно, тъй като в социалистическите страни на честването му се отдава голямо значение в съгласие с идеологията, че те се управляват от работническата класа.

Първи май се чества като Ден на труда и е официален празник в редица държави като Германия, Австрия, Мексико, Тайланд, Русия и много други.

136 години след 1 май 1886, припомняйки си историята и записаното във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, днес честваме Деня на труда с радост за постигнатото от тези преди нас. Да, „Правото на труд е основно човешко право“ и само с достоен труд може да има достоен живот. Дали обаче сме достатъчно силни като общност, за която трудът е основна ценност и средство, благодарение, на което да постигаме не само лична реализация, но и обществен прогрес?!  Нека 1 май бъде не само почивен ден от календара. Нека извоюваното не бъде даденост. Нека 1 май бъде за всички символ на общите усилия за развитие и възход. Нека ежедневно отстояваме правата за равно възнаграждение за равен труд, за справедливо възнаграждение, съответстващо на човешкото достойнство, на здравословни и безопасни условия на труд, на почивка и периодичен платен отпуск. Нека направим така, че за нашето общество трудовите хора да бъдат най-уважаваната, най-почитаната и най-ценената част от него, за да бъде нашето общество свободно, справедливо, проспериращо!

20 години клуб „Надежда“

Председателят на БСП Русе, Пламен Рашев поздрави пенсионерски клуб „Надежда“ по повод 20 години от създаването на клуба. От името на русенските социалисти г-н Рашев пожела на възрастните хора неизчерпаема енергия за да продължават да спомагат за утвърждаването на българския дух и ценности. „Вашата инициативност и съпричастност с живота и проблемите на възрастните хора допринасят за ангажираността и вниманието на обществото ни към тях. С родолюбивата си дейност вие запазвате жив колективния дух не само във вашия квартал, но и в цялата община и спомагате за подхранването на любовта и уважението към българските традиции, обичаи и народно творчество.“ се казва още в поздравителния адрес към членовете на клуба и техния председател г-жа Цветанка Габровска.