Архив на категория: Новини

Икономическо развитие на общината за по-добро качество на живот

Граждански форум „Местна власт и икономическо развитие“ се проведе на 09 юни в Русе. Организатори на събитието бяха Обединението на жените социалистки и Фондация „Фридрих Еберт“, като в двата панела взеха участие университетски преподаватели и експерти в лицето на доц. д-р Стелиян Димитров, доц. д-р Гинка Чавдарова, Пламен Милев (доктор по икономика) и посланик Чавдар Минчев. За възможностите пред общинска администрация в град Русе за насърчаване на икономическата активност и привличане на инвестиции както и проблемите и възможностите за развитие на Русе и региона говориха кметът на Община Русе – г-н Пенчо Милков и заместник кметът на Общината г-жа Златомира Стефанова. Според доц. д-р Стелиян Димитров от изключително значение за икономическото развитие на една община е мисленето на местната администрация. Дали е отворена към инвестиции, има ли предвидени условия, с които инвеститорите следва да се съобразяват, и в какво направление местната общност иска да се развива, са важните въпроси пред местната власт, които предопределят и степента на икономическо развитие на общината. Докторът по икономика Пламен Милев поставя като основна цел пред властите – местни и национални, не икономическото развитие само по себе си, а повишаване качеството на живот. Това от своя страна ще доведе и до отговор на въпроса как най-ефективно да бъдат разпределяни средствата, получени в резултат от икономическото развитие. Що се отнася до привличането на инвеститори доктор Милев придава основна роля в определяне на политиката на държавата. Според него нищо не пречи на отделните региони да изработят своя собствена такава, отговаряща на преимуществата и потребностите на всеки регион. Привличането на инвеститори обаче никога не следва да бъде самоцел – само защото ще се осигурят работни места. Инвеститорът следва да допринася за развитието на региона. Ето защо към него е необходимо да бъдат поставяни изисквания – да изгради аптека, детска градина, площадка и т.н. Той посочва още, че качеството на образованието и способността на регионите да привлекат и задържат младите специалисти са от ключово значение за развитието на един регион. Сериозна роля в тези процеси може да играе общината, служейки за мост между образователните институции и бизнеса, за да бъде ангажиран последния в осигуряване на конкурентно и най-вече адекватно заплащане на труда. Жив интерес у гостите на града, участници в дискусията, предизвика възприетият от кмета на Община Русе подход за работа на терен в непосредствена връзка с гражданите чрез създадената фигура на кметските пълномощници. Възможността да разрешават дребните проблеми на гражданите бързо и ефективно създава у гражданите усещането за бърза, работеща администрация.

Русе отбеляза 1 май

Първомайско тържество се състоя днес в град Русе. Тази година честването на 1 май премина под надслов Мир, труд, солидарност и беше организирано от КНСБ и КТ „Подкрепа”, заедно с БСП Русе. На събитието присъстваха , Крум Зарков, член на Националния съвет на БСП и Министър на правосъдието в момента, Петър Витанов, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и Иван Иванов, народен представител от Коалиция „БСП за България“ Русе. Поздравление към присъстващите отправи г-жа Боянка Димитрова от КНСБ, която се обърна към тях с думите „Да живее работеща България!“ , тя заяви, че КНСБ ще продължава своята мисия за защита правата на работещите.  „Машините и изкуственият интелект не могат да заменят човешкия ум и човешкия труд и само ако се обединят трудещите се ще могат да отстояват своите права.“ каза евродепутатът Петър Витанов. Крум Зарков също поздрави русенци: „Русе е един от най-борбените градове и на този ден освен да празнуваме трябва да сме готови да продължим борбата за социална справедливост.“ „Правото на труд е основно човешко право и само с достоен труд може да има достоен живот. Нека ежедневно отстояваме правата за равно възнаграждение за равен труд, за справедливо възнаграждение, съответстващо на човешкото достойнство, на здравословни и безопасни условия на труд, на почивка и периодичен платен отпуск.“  с тези думи завърши тържеството народният представител Иван Иванов.

За да отбележат Празника на труда и международната работническа солидарност на площад „Свобода“ пред Община Русе се бяха събрали десетки русенци. Поздравителен спектакъл за тях поднесоха изпълнители от Фолклорен танцов театър „Найден Киров“, с ръководител Богдан Донев.

Откриване на предизборната кампания на „БСП за България“ Русе

На 10 март от 18:00 часа в зала “Европа” на Доходното здание ще бъде дадено началото на предизборната кампания за Парламентарни избори за 49-то Народно събрание.

На събитието ще бъдат представени кандидатите за народни представители от 19-ти МИР Русе, ангажиментите на “БСП за България” за следващите 4 години, както и сме подготвили развлекателна програма.

БСП Русе регистрира листата си с кандидати за народни представители в 49-то НС

Коалиция „БСП за България“ регистрира листата си с кандидати за народни представители в РИК – Русе, документите подаде водачът Иван Иванов, Министър на земеделието в 47-то НС. „Целите, които си поставяме за постигане в 49-тото Народно събрание на България са увеличаване доходите на хората, овладяване на инфлацията, преборване на неравенствата в обществото.“ това каза г-н Иванов пред русенските медии. Той допълни, че заедно с останалите кандидати от листата на социалистите от Област Русе, ще водят спокойна и толерантна кампания, в която ще изложат своите виждания и идеи за бъдещето на страната. „Партиите трябва да постъпят максимално отговорно и да се състави работещ кабинет, който да изведе държавата от кризата. Разговарях днес с много русенци и всеки един от тях е много притеснен от повишаването на цените. Това е дневният ред на обществото и държавата трябва да заработи на високи обороти за да се овладее хаосът във всички нива на обществения живот.“ завърши Иван Иванов. Той представи присъстващите кандидати от русенската листа и подчерта, че всички четиринадесет човека са професионалисти в своите сфери на работа, но преди всичко са хора, които искат да допринесат за подобряване на средата на живот, за стабилност и сигурност в нашето общество.

Листата с кандидати на за народни представители в 49-то Народно събрание на Коалиция „БСП за България“ Русе е следната:

1.   Иван Иванов – юрист, историк

2.   Ивалинка Цанкова – инженер агроном

3.   Биляна Иванова – юрист

4.   Асен Ласонин – икономист

5.   Емил Божков – икономист

6.   Нора Стоянова – финансист

7.   Елисавета Досева – инженер, майстор на спорта

8.   Георги Лукарев – компютърен специалист

9.   Емил Георгиев – инженер

10.  Момчил Стефанов – машинен технолог

11.  Микаел Чакълджиян – юрист

12.  Стефан Михов – юрист, политолог

13.  Атанас Пеев – фотограф

14.  Сашо Стоянов – икономист

БСП Русе излъчи предложения за кандидати за народни представители

Днес се проведе заседание на Общинската конференция на БСП Русе. На него бяха обсъдени предложенията за кандидати за народни представители за 49-то Народно събрание на България. След проведено тайно гласуване бяха определени тринадесет човека, които да бъдат предложени в Областния съвет на организацията от името на русенските социалисти.

По време на заседанието делегатите приеха политическа декларация , в която изразяват несъгласие с изключването на четиринадесетте членове  на БСП и с начина на водене и провеждане на Конгреса на Партията на 11 февруари, също така и заявяват необходимост от смяна на ръководството.

Трета точка от дневния ред на форума беше приемане на оценка за работата на кмета на Община Русе Пенчо Милков от началото на мандата до момента. Беше гласувана много добра оценка и работата на г-н Милков беше определена като успешна в много направления като обезпечаване на общината със собствена техника за малки ремонти, развиване на социални услуги, благоустрояване на междублокови пространства  и други. Проведе се дебат, Пенчо Милков отговори на множество въпроси.

Двадесет и двама социалисти получиха своите електронни членски карти. Гост на Конференцията беше Крум Зарков член на Националния съвет на БСП.

Магистралата Русе-Бяла – национален обект /стенограма на т.24 от последното заседание на МС/

Проект на Решение за определяне на обект „Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, който ще бъде изграден на територията на Република България, за обект с национално значение и за национален обект.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Заповядайте, министър Шишков.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря, господин министър-председател.

Трасето на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа – Паневропейския транспортен коридор ІХ. Предвидено е автомагистралата да свързва Рейнско-Дунавски и Ориент/Източно Средиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление север-юг, след продължението до гр. Свиленград. Изграждането й ще облекчи изключително транспортния поток и ще доведе до рязко намаляване на пътно транспортните произшествия по съществуващия път І-5. Това прави обекта и с важно европейско значение, осигурявайки свързаност на редица европейски страни.

Определянето на обект Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ за национален обект ще даде възможност за ползване облекченията в процедурата за отчуждаване на имоти – частна собственост. Същевременно с това обявяването на републиканския път за обект с национално значение ще ускори процедурите по одобряване на инвестиционните проекти, издаването на разрешения за строеж и влизането им в сила.

Ползите от изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ надхвърлят рамките на областите Русе и Велико Търново, и имат съществено значение за развитието на всички области от Северен, Централен и Североизточен район на Република България.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Шишков.

Въпроси? Бележки? Коментари?

Заповядайте, министър Зарков.

КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шишков, в подкрепа на предложеното Решение си позволявам още един коментар.

Плюс това, което казвате за икономическото и социално значение на този път се намира и най-смъртоносната отсечка в България, т.е. отсечката Русе – Бяла. Т.е. всяко едно решение на Министерски съвет, което ускорява строежа на този път е решение, което се измерва, в освен всичко друго, в човешки животи, буквално.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на министър Зарков.

Вицепремиерът Алексиев, заповядайте.

ХРИСТО АЛЕКСИЕВ: Благодаря, господин премиер.

Само да кажа, че напълно подкрепям това решение, защото като цяло това ще ускори изпълнението на проекта, а той е приоритетен и по новата Оперативна програма „Транспортна свързаност“. Настоящият акт ще спомогне за неговата по-бърза реализация.

Благодаря.

ИВАН ШИШКОВ: Благодаря.

Само да допълня, че в момента имаме и готов подробен устройствен план, който най-вероятно другата седмица ще го одобря и ще издам заповед за одобряването, точно на отсечката Русе – Бяла и входа на Бяла.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря.

Министър Демерджиев, заповядайте.

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Също подкрепям проекта. Всъщност, намирам го за част от усилията, които полагаме заедно с Министерство на транспорта и с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за оптимизиране на трафика от южната ни към северната ни граница. Всъщност, това е един сериозен проблем. Този трафик нараства, при това нараства трайно с по около 20 процента, годишно. Едно такова Решение е изключително ефикасно и би било полезно за справянето с този сериозен проблем.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Министър Меджидиев, заповядайте.

АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Министерство на здравеопазването също подкрепя този проект.

Искам да кажа само, че при предишния състав на Министерство на здравеопазването е отказано съгласуване на проекта. След като разгледахме документите ние го съгласувахме сега, в понеделник. Просто искам да вметна, че предишния състав е отказал съгласуване на проекта.

Благодаря ви.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря.

Други?

Заповядайте, министър Тодоров.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ: Изцяло подкрепям подхода, който предлага министър Шишков. Актът е последица от хода. Страхотно.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Министър Димитров.

ИЛИН ДИМИТРОВ: И аз да довърша.

В туризма обичаме свързаността и пътищата, а това е правилното решение.

Подкрепяме с две ръце.

Благодаря.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ: Благодаря на всички за положителните коментари по проекта на Решение.

Приема се.

Конкурс: „Силата на българското минало – създава бъдеще.“

БСП Русе обявява състезание за разработване на есе и авторска фотография. То се посвещава на 110-годишнината от организираното младежко социалистическо движение в България.

Тема на конкурса. „Силата на българското минало – създава бъдеще.“

Целта на конкурса е младите хора да изразят своето виждане, аргументираната си позиция по темата, използвайки любимото си занимание – фотографията или силата на словото. Да изразят своето отношение към историята на България, към отделни моменти и събития от нея или личности, свързани с нея. Стъпвайки върху знанието за миналото да споделят своите желания, надежди, виждания за бъдещето.

Творческите идеи могат да бъдат в една от следните две категории: есе, фотография.

Период на провеждане. до  30 септември 2022 година.

Условия за участие. Младежи на възраст от 18 до 35 години.

В конкурса могат да се включат и участници на възраст, различна от посочената, но не участват в класирането. С възможност за публикация и участие в изложба.

Изпращане на творбите. Лично, на адрес Русе 7000, ул. Църковна независимост 18, 9-ти етаж, БСП Русе или на e-mail bsp.ruse@gmail.com под формата на прикачен файл с информация за участника (три имена, ученик/студент/работещ, град/село, тел. за контакти).

Предложените есета и фотографии ще бъдат оценявани от компетентни специалисти:

  1. журналист, председател и членове
  2. фотограф  художник
  3. филолог и философ.

Технически изисквания.

  • Към есетата. Обем до три стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman, 14, междуредие 1,5 Margins Normal;
    • Към фотографиите. Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни във формат А4 (21/29,7 см) или друг, съответстващ на идеята на автора. Творбите, подадени за конкурса, трябва да бъдат заснети лично от автора и не могат да бъдат заемани от други/външни източници.
    • Приемат се до две творби от един участник.

С получените фотографии ще бъде подредена изложба, а есетата ще бъдат публикувани в сайта „Русенски таралеж”, при спазване на ЗАПСП.

Награди. Ще бъдат присъдени в двете направления, съответно 1, 2 и 3 награда.

  • есе /ваучери за книги на стойност 100, 50 и 30/;
  • фотография /USB – памет или друго на стойност 100, 50 и 30/.

Всички участници в конкурса ще получат грамота? за участие.

Организаторите на конкурса са на разположение на всички желаещи за въпроси и допълнителна информация: тел. 0888149876 и 0887627394, e-mail bsp.ruse@gmail.com

Тодор Йорданов е новият председател на Областния съвет на БСП Русе

На свое заседание днес Областният съвет на БСП Русе избра нов председател – Тодор Йорданов. Гласуването се проведе след като досегашният председател Пламен Рашев подаде оставка. Новоизбраният Тодор Йорданов е председател на БСП – Сливо поле, общински съветник . Г-н Йорданов е магистър по Информатика и информационни технологии в образованието и работи в сферата на образованието. Целите, които си поставя са мобилизация за предстоящите избори на всички нива в организацията, развиване на нови практики в партийната работа, укрепване връзките между организациите в областта. Социалистите избраха и областен предизборен щаб. В заседанието участва и народният представител Крум Зарков, той пожела успех на Тодор Йорданов и му обеща съдействие и подкрепа от своя страна.

Четирима русенци в новия НС на МО в БСП

На провелата се, на 21 и 22 май, шеста Национална отчетно-изборна конференция на Младежко обединение в БСП, бяха избрани четирима русенски социалисти за членове на Националния съвет на обединението. Форумът се състоя в София и в него взеха участие близо триста делегати от всички области на страната като от МО в БСП Русе бяха четирима представители. След проведено гласуване, за нов състав на Националния съвет на МО в БСП, в него влязоха русенците Стефан Михов, Моника Йорданова, Виктор Иванов и Нора Стоянова.
Конференцията прие доклад за работата на ръководството на организацията през последните две години, който бе представен от досегашния лидер на младите социалисти – Николай Бериевски. За нов председател на МО в БСП бе избран Габриел Вълков от София, който спечели надпреварата със 163 гласа срещу 106 гласа за кандидатурата на Станислав Стоенчев.

Делегатите приеха политическа декларация, с която Младежкото обединение в БСП заяви приоритетите си в политически план за следващите две години, сред които се откроиха политиките в сферата на младежката заетост, следдипломната реализация, борбата с демографската криза, достъпното и качествено образование за всички и осигуряването на достъп до култура на всеки млад човек.

Русе отбеляза 1 май

С възпоменателна церемония по поднасяне на цветя и едноминутно мълчание на паметната плоча на загиналите в трудови злополуки започна отбелязването на 1 май днес в Русе. Пред сградата на Инспекцията по труда се събраха десетки  граждани. Присъстваха народният представител Крум Зарков и Боянка Димитрова от КНСБ. „Никога не трябва да забравяме, че за да се стигне до днешния празник хора преди нас са се борили за да се признае нещо, което днес ни се струва даденост, а именно, че правото на труд трябва да се уважава и защитава. Трудещият се е този, който създава блага. Днес трябва да протестираме срещу една система, която експлоатира работниците. Трябва Народно събрание, синдикати и политически фигури да обърнем поглед и към  специфичните проблеми на трудещите от вкъщи, дали се спазват правата им на работно време, почивки, рисковете за тях от психически разстройства и стрес. Днес празнуваме тези, които се трудим с ума или с ръцете си и за да гарантираме, че ще продължим борбата напред.” Това каза пред присъстващите Крум Зарков. 

Поздравителен концерт за русенци изнесоха изпълнители от вокално студио „Икономов” .

На площад Свобода, по инициатива на Община Русе, фолклорни танцови състави показаха своето майсторство на празника.