Архив на категория: Начало

Отбелязване на 11 април

Скъпи приятели, каним всички, съпричастни към антифашистката кауза да отбележим 11 април – Международния ден на политзатворника, концлагериста и пострадалите от фашизма и войните на 11 април, понеделник от 12.00 часа на Братската могила.

За 1 май 1898 г в Русе и не само за него

Живодар Душков ни разказва за началото на честванията на 1 май в нашия град.

За първото организирано честване на Първи май в Русе са запазени няколко спомена. Тук ще приведа откъси от два – на Д. Бекчиев и Б. Иванов, като в средни скоби поставям необходими пояснения – за съкратен абзац, за нужно уточняване и пр.

Д. БЕКЧИЕВ:

„Вечерта срещу празника в партийния клуб се състоя първомайско събрание. Властите тогава не разрешаваха никакви демонстрации из улиците на града. Събранието реши празненството да стане извън чертите на града. На 1 май всички празнуващи, с червени лентички на реверите си, се събрахме пред клуба.

[…]

След като се говори за значението на Първи май (доколкото си спомням говори Ст. Иванчев) имаше декламации и веселие, което продължи докъм 13 ч.“

и

Борис ИВАНОВ:

„Пред клуба на работническото дружество [„Съгласие“] се събраха 60-70 души – група внушителна за онова време. Образувана бе колона от манифестанти. Червеното знаме бе изнесено отпред. То волно се развяваше от пролетния ветрец. С песни манифестантите потеглиха към площада пред градоначалството. Оттам те се насочиха по сегашната улица „Толбухин“ [дн. „Николаевска“]. Радостни, щастливи пееха всички. Любопитни граждани се спираха по улицата. Когато наближихме завоя на улицата, насреща ни изскочиха двама стражари. Буржоазните управници ги бяха изпратили да разпръснат манифестантите. С шашки в ръце те се нахвърлиха на челната група, която за момент се поспря, задните редици обаче напираха. Полицаите започнаха да отстъпват

[…].

[В спомена следват подробности: идват конни стражари, които успяват да разпръснат манифестиращите. Не дълго след това работниците се събират отново около т. нар. Ломска баня и разбират, че червеното им знаме го няма. След малко обаче установяват: младеж с име Стоян го бил увил около кръста си, така че намират бързо подходящ прът, за да го развеят отново].

Със знамето отпред потеглихме надолу към квартал Сарая. Колоната мина покрай Флотата и спря при двете фабрики край р. Лом, мястото, където сега се намира кожарската фабрика „Девети септември“. Тук трябваше да се състои събрание на открито.

В тия фабрики условията за работа бяха непоносимо тежки. В бояджийската фабрика на русенските капиталисти Стоилов и Попов например се работеше 15, 16 и повече [часове]. Нехигиеничните условия в помещенията и отровните изпарения от боите причиняваха масови заболявания сред работниците.

[…]

Последователно говориха няколко оратори. В речите си те запознаха присъстващите със значението на Първи май – Празника на международната пролетарска солидарност. Изтъкнато бе, че работниците трябва да се организират, задружно да се борят против капиталистическата експлоатация“.

Обръщам внимание, че публикациите са от края на 50-те години (в. „Дунавска правда“ – 30 апр. 1957 и 29 апр. 1960), т.е. напълно е възможно и дори е разбираемо да липсват някои подробности, да има пропуски в паметта, та дори (заради еднотипността им) проявите да се смесват, т.е. към 1898 година да се „прехвърлят“ празнувания от следващи години. Общото в спомените им е, че определено разстояние от уличната мрежа на Русе е минато от манифестиращите работници и че самото отбелязване на Деня на труда е станало в покрайнините на града. Разликата в текстовете обаче е съществена: Д. Бекчиев пише, че манифестиращите се насочват към Владиковата бахча (дн. Парк на младежта), а Б. Иванов – към противоположния край на Русе – долината на река Русенски Лом.

Предпочитанията ми са към написаното от втория мемоарист, който през 1898 г. е 15-годишен, т.е. юноша, възприемащ с любопитство станалото около него. Вярно е, че в спомена му няма конкретика (единственото име е на Стоян – младежът, който запазил червеното знаме на манифестантите).

В никакъв случай не трябва да се пренебрегват факти, предшестващи събитието.

Първият от тях е, че на 1 март 1896 г. е създадена организацията на русенските социалисти, така че вече прояви със социалистически окраска не се оценяват като индивидуални действия (имам предвид публикуваните телеграми по повод Първи май).

Вторият факт е, че Русе чува за първи път словосъчетанието „Първи май“ през 1897 година, когато в хотел „Централ“ (на мястото му е построена Новата поща) се провежда първомайска вечеринка. Б.Блъсков, Д. Ганчев, Д. Георгиев, Д. Димитров, Е. Димитрова, Тр. Кънчев, Ст. Сапунджиев, П. Стрелковски, Ив. Троенски, Т. Тъпанков и др. социалисти (и техни другари) изслушват сказка, посветена на международния ден на труда.

Вече споменах, че за първата първомайска манифестация съществуват само спомени, а към тях професионалните историци пристъпваме резервирано. Това е така, защото няма документална база за сравнение. Впрочем понякога и историци – при това чрез документи!!! – утвърждават неверни факти. На страниците на „Дунавска правда“ (ДП) на няколко пъти се „тълкуват“ по превратен начин протоколът на Настоятелството на русенските български училища от 24 май 1887 г. За какво става дума? Учителката Петрана Ханджиева, въпреки заповедта на учителския съвет в Девическата гимназия, извежда своите ученички на „майовка“ в местността Саръ баир в близост до лобното място на офицерите-русофили. Подведени от термина „майовка“, използван за първомайските чествания в последните десетилетия на 19. век, С. Пантелеев (ДП, 2 май 1962), Георги Неделчев (ДП, 30 апр. 1966), Д. Колабашев (ДП, 1 май 1970 и 1 май 1981) и др. утвърждават, че първото отбелязване на Първи май в Русе е… през 1887 година. Ако намерим обяснение в това, че не е проявена елементарна съобразителност и липсва обвързаност на фактите в хронологичен порядък, ще сгрешим. Д. Колабашев „черно на бяло“ пише (1981): „с две години изпреварва решението на конгреса“, визирайки не нещо друго, а именно Учредителния конгрес на Втория интернационал. Дори в русенската „майовка“ да са участвали работници (все пак 1 май е свързва с исканията на чикагските работници за нормални условия на труд!), пак няма как да празнуват нещо, което го няма…

Най-вероятно терминът „майовка“ е бил изпълнен с друго съдържание – излет, което се обвързва и със стореното от учителката: извела е ученичките си сред природата. Наказанието на учителката Ханджиева по-скоро е заради пренебрегнатата заповед (1.); уморителния преход („надалеч от града на около 1 ½ часа“) (2.) и включването на политически елемент (завела ученичките „на гробовете на застреляните“) (3.).

През 1973 година Петър Великовски „дърпа“ първото честване на Първи май с десетина години по-рано: „Доколкото ни е известно, съобщението в сп. „Училище“ дава първите сведения за най-ранно честване на 1 май в нашата страна още когато тя е била под жестокото политическо и икономическо османско робство“ (ДП, 30 апр. 1973). Авторът цитира и текста в списанието, където има редове не за борба за 8-часов работен ден и за сносни условия на труд, а за това, че на 1 май 1872 г. в Русчук „много замаяни глави са напуснали работата – и жени, и мъже потътрали на разход“. Поне за мен това не е нищо друго, освен споменатата „майовка“- излет, разходка, отдих и пр. сред природата…

От честването през 1898 г. е запазена и фотография, но и тук има куп неизвестности – кой, в какъв точно момент, на кое място е направил снимката…

Всичко това написах като размисли в навечерието на празника Първи май – не с някаква скрита цел, а заради съществуващия факт: първото организирано честване на Първи май в Русе става през 1898 година!

Живодар Душков

Крум Зарков: „Решение на всички въпроси има.“

КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ОТКРИ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ КАМПАНИЯ В РУСЕ

Коалиция “БСП за България” в Русе откри своята предизборна кампания за “Парламентарни избори 2021”. Левицата влиза в надпреварата за вота с №4 в интегралната бюлетина и със слоуган: “ С грижа за хората”.

Кандидатите за народни представители от листата на коалицията бяха представени по време на събитието, с което БСП даде старт на кампанията си. Всички те са амбициозни професионалисти, доказали се в повечето сфери на обществения живот. Кандидатите обявиха, че в работата си за страната  ще бъдат водени от уважение към истината, към науката, към експертността и професионализма и най-вече към демокрацията. Ще защитават човешкото достойнство, гражданските права и интересите на трудовите хора.

В емоционално обръщение към присъстващите привърженици и симпатизанти водачът на листата и настоящ народен представител Крум Зарков сподели:

“Скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с мен през всички тези 4 години, в които във всеки един момент съм чувствал вашата подкрепа.  

Вие знаете каква е нашата битка. Четири години във всеки един момент се опитвахме да направим няколко на пръв поглед прости неща – да убедим българите, че е напълно възможно да останат да живеят в България и да живеят добре; да убедим властта, че трябва да я упражнява за хората, а не за някои от тях; да се убедим един друг, че с нищо не сме заслужили съдбата, която ни сервират като някаква фаталност.

А съдбата всеки  ден носи нови предизвикателства. Ето поредното от тях: Ковид–19. Непрекъснато ни се обяснява колко трудна и колко сложна е ситуацията, предизвикана от вируса. Да, без съмнение  е така. Но не е Ковид–19 виновен затова, че завари нашата здравна система  неподготвена. Не е Ковид-19 виновен затова че хазната ни се изпразва от съдържание. Не е Ковид-19 този, който открадна публичните ресурси на страната. Ковид дойде и като прожектор освети всичките проблеми на тази система.

И в продължение на четири години ние с моите колеги от БСП в Парламента се опитвахме да обясним и да начертаем друг път – експертен и политически. Четири години водихме и една друга борба – необяснимо е защо красивият град, в който се намираме сега, остава далеч от мислите на централната власт и има много проблеми, за които ще се говори и в тази кампания, и които съвсем не са нови. Доказателствата? За тези проблеми се говореше и в предишната кампания. Нима преди четири години не обещаваха пътя Търново – Русе. Нима преди четири години не обещаваха, че ще има подобрение на околната среда и на въздуха? Нима преди четири години не говорихме за предприятия и видяхме какво се случва с Русенска корабостроителница и с “Дунарит”? И сега същите тези хора ще дойдат да обещаят, че тези неща ще се променят след четири години.

Решение на всички тези въпроси има. Много от тях са разписани в нашата програма като общо-национални политики, които тук, в Русе, ще имат пряк ефект. Ето например въпроса за околната среда и за чистотата на въздуха. Непрекъснато се правят законови промени, които прехвърлят цялата отговорност върху кметовете и общините, съзнавайки че те нямат възможността – нито финансово, нито организационно  – да се справят с тях. Ето например въпросите, свързани с почтеността в управлението, с това как се разпределят публичните средства от центъра към регионите.  

В следващия месец ще има всъщност два типа кампания – едната ще се лее денонощно от телевизора и ще обяснява, че няма смисъл, че всичко ще си остане същото. Ще натиска избирателната активност. Ще се опита да накара хората да не излязат масово да гласуват. Това всъщност е първата ни задача – да убедим хората, че има смисъл. Демокрацията ни има смисъл, тя е жизнена и тя може единствено да донесе промяна.

През последната година освен всичко друго страната ни беше разтърсвана и от протести. Те се усетиха много силно и в Русе. Имаше много силно недоволство срещу централната власт. То не е провокирано от нещо, което не познаваме. Големият бич на българската държавност от години се нарича корупция. И е крайно време тя да бъде изкоренена. Това може да стане с ясни реформи и с достатъчно политическа воля. Всички трябва да кажем “не” на този порочен модел на управление и “да” на нещо друго. И това ще е втората кампания – тази, с която ви моля да се ангажирате заедно с мен. Ние трябва да върнем увереността на този народ, вярата му в идния ден. Бъдещето ще бъде много по-светло независимо от това, в което се опитват да ни убедят. България рано или късно ще тръгне по пътя, който й е предначертан – на една развита и солидарна държава. Няма кой да ни спре – нито изборни машинации, нито заплахи, нито елементарни трикове от телевизора. Нека всички българи излезем заедно и гласуваме за честни, почтени и подготвени хора.

В Русе можем да се гордеем напълно с нашата листа. Тя е логична, тя е подредена, в нея има опит, в нея има младост, в нея има енергия, в нея има знания, в нея има Русе-град, в нея има и общините от областта. Затова със самочувствие, с енергия, с вяра в утрешния ден ви поздравявам с началото на тази кампания!”

Поздравление към гостите на събитието отправи и председателят на Общинския и областен съвет на БСП в Русе и втори в листата Пламен Рашев. В него той изтъкна:

“Всички искаме промяна. Превърнахме Родината в модел на бедност и корупция. Чувството за безнаказаност изкара хората на улици и площади. Може ли да има промяна без нас, социалистите, ние, които последователно и безкомпромисно заклеймяваме това скандално управление? Много ли искаме? Възстановяване на държавността, нормални икономически отношения, справедливо разпределение на обществения ресурс, да имаме възможност солидарно да се защитим в кризата. А тя, кризата, е социална, икономическа и здравна. Резултатът от изборите на 4 април ще покаже много истини, най-вече, че   ние ще бъдем  авангарда на тази промяна.”

Старт на кампанията за Парламентарни избори 2021

Днес ще бъде дадено официалното начало на предизборната кампания кандидатите за народни представители в 45-то Народно събрание от Коалиция „БСП за България“ Русе. Събитието може да бъде проследено на живо във Фейсбук страницата на arenamedia.net и в YouTube канала им – Arena Media.

КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” РЕГИСТРИРА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТСКАТА СИ ЛИСТА В РУСЕ

Всеки един от представените 15 кандидати в листата има ясна визия и експертиза за приноса си към развитието на региона и държавата.

“Регистрирахме силна листа с 15-ет добре образовани, силно мотивирани мъже и жени, които да работят с грижа за хората и да допринесат Русе най-после да заеме заслужено място като икономически и културен център на България.”, заяви днес Крум Зарков по време на регистрацията на кандидат-депутатската листа на коалиция “БСП за България” в крайдунавския град.

На брифинг пред журналисти той сподели, че честта да води листата за втори път в Русе е негова, но всеки един от присъстващите в нея е напълно равностоен. На втори място е ръководителят на общинската и областна партийна организация Пламен Рашев. Третото място е за Ивалинка Цанкова, в чието лице са представени русенските общини. “На четвърто място имаме много силна гражданска квота, коментира Зарков, с която всяка листа би се гордяла, а именно директорът на Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Теодора Евтимова. За всеки един от петнайсетте човека може да се каже какво точно ще правят, какви са техните експертизи и с какво ще допринесат не само за региона, но и за парламента, за да има широко представителство на гражданите.”, обобщи Зарков.

“Апелирам русенци да разгледат внимателно листата, да направят своя избор и да използват преференциите, за които ние през този мандат се борихме и опазихме от желанието на мнозинството да ги отменят.”, заяви още народният представител.

Общинският съветник Иван Иванов: „Кой ще плаща за далаверите на ГЕРБ?”

„Популистко и, меко казано, некоректно е говоренето на общинските съветници от ГЕРБ по отношение заплатата на кмета.” – това каза Пламен Рашев от Местна коалиция „БСП за България“ /АБВ, ДРП „Българската пролет“, ПД „Социалдемократи“/, като коментар на дискусията на общинската сесия днес. Той подчерта, че за една община като Русе броят на дейностите и фукнкциите, големината на отговорностите, размерът на бюджета, важността на решенията, които лежат на раменете на кмета, са значими и мащабни. Г-н Рашев сподели мнение, че е нормално възнаграждението на градоначалника да е съответстващо на задълженията му, независимо от коя политическа сила е той. От изказванията, по време на заседанието, стана още ясно, че всъщност държавата е регулирала размера на това възнаграждение и е определила за община като Русе сумата да е 5600 лв, т.е. в момента дори се предлага по-ниско от този максимум. По закон тези пари се осигуряват от държавата, а не от бюджета на общината. От групата на МК „БСП за България” изразиха няколкократно мнение, че за да се очаква качествена работа и честно управление от кмета е необходимо и адекватно заплащане и единодушно подкрепиха внесеното предложение за увеличаване на неговата и заплатите на кметовете на населени места.

            По отношение на прочетената декларация от името на ГЕРБ, г-н Иванов от групата на МК „БСП за България” попита какво да прави настоящият кмет с наследеното кръгово кръстовище, което в момента пропада; кой ще носи отговорност за 8-те милиона лева финансови корекции, огромна част, от които за нарушения в обществени поръчки при провеждане на конкурси и търгове. Той зададе и въпроса: къде бяха съветниците на ГЕРБ при кражбата на общинско имущество за половин милион лева от контактната тролейбусна мрежа? „Неморално е да се изказват хора, които като бяха на власт не само, че не решаваха проблемите на Русе, а сега трябва всички русенци да плащаме за сериозни грешки и огромни пропуски.” , добави още Иван Иванов.

             „Най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.” тези думи на немския държавник Ото Фон Бисмарк, припомни г-н Пламен Рашев. „Впрочем кампанията вече започна, а тя в България е като на война, където явно всичко е позволено.”, завърши той.

Инструкции за Корона-вирус епидемията!

ОСТАНЕТО СИ В КЪЩИ!

След като бяха доказани случаи на заразени с коронавирус хора в България, е добре да знаете няколко основни принципа за предпазване от вируси. Съветите са на Световната здравна организация. Паниката и страхът не са сред тях, но и неглижирането и пренебрегването на потенциалната опасност също.

ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ЗАДАВАТ СВОИТЕ ВЪПРОСИ НА ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН:  

082/ 506 794.

ЗАЯВКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И МЕДИКАМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ НА:  082/ 506 702; 082/ 506 769;

Кога да използваме маска? 

 • Ако сте здрави, трябва да носите маска само ако се грижите за човек със съмнение за коронавирус. 
 • Носете маска, ако кашляте или кихате.
 • Маските са ефективни само когато се използват в комбинация с често почистване на ръцете с дезинфектанти на алкохолна основа или със сапун и вода.
 • Ако носите маска, тогава трябва да знаете как да я използвате правилно.
 • Преди да си сложите маска, почистете ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или със сапун и вода. 
 • Покрийте устата и носа си с маска и се уверете, че няма пролуки между лицето и маската.
 • Избягвайте да докосвате маската, докато я използвате; ако го направите, почистете ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или със сапун и вода.
 • Сменете маската с нова веднага след като се овлажни и не използвайте отново маски за еднократна употреба.
 • За да премахнете маската: отстранете я от задната ѝ част (не докосвайте предната част на маската); изхвърлете я веднага в затворен контейнер; почистете ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или със сапун и вода.

Основни стъпки, които да спазвате:

Мийте ръцете си редовно

 • Достатъчно често и продължително измивайте ръцете си с вода и сапун или с антибактериален дезинфектант.

Защо?

 • Защото това спомага за убиването на вирусите, които може да са попаднали върху ръцете ви.

Спазвайте дистанция с останалите хора, когато сте навън

 • Разбира се, ако ситуацията ви позволява. От Световната здравна организация ни съветват да стоим поне на метър разстояние от хората, които кихат или кашлят.

Защо?

 • Когато кихаме или кашляме, изхвърляме течности от тялото, които могат да съдържат вируси. Ако се намираме прекалено близо до болен човек, можем да вдишаме изхвърлените от него течности, които може и да съдържат съответния COVID-19.

Избягвайте докосването на очите, носа и устата

Защо? 

 • Ръцете ни докосват много повърхности и по тях лесно могат да полепнат вируси. Веднъж щом това се случи, ръцете могат да пренесат вируса върху очите, носа или устата ни. COVID-19 навлиза предимно през лигавицата.

Респираторна хигиена

 • Уверете се, че вие и хората около вас поддържат добра респираторна хигиена.Това означава покриване на устата и носа със свит лакът или с кърпичка, когато кихаме или кашляме. След това трябва да изхвърлим тази кърпичка веднага.

Защо?

 • По този начин предпазваме хората наоколо от заразяване, независимо дали имаме обикновена настинка, грип или COVID-19.
 • Ако имате температура, кашлица или затруднено дишане, незабавно потърсете лекарска помощ
 • Останете си вкъщи, ако не се чувствате добре. 
 • Ако имате температура, кашлица или затруднено дишане, потърсете лекарска помощ, като предварително се обадите по телефона на личния си лекар. Не бързайте да излизате.
 • Следвайте препоръките на местните здравни власти.

Защо?

 • Местните държавни власти имат най-подробна информация за състоянието във вашия район. Те ще ви насочат относно това какво да предприемете от тук насетне.

Пламен Рашев бе преизбран за председател на БСП Русе

Бившият кмет на Русе Божидар Йотов, който е и председател на областната организация на БСП, да не може да заема изборни постове в общинската организация, както и да бъде избиран за делегат на конгреса.

Това гласуваха на отчетно-изборната си конференция вчера русенските социалисти. Официално причина за решението бе, че като общински съветник Йотов не е изпълнил уставното изискване да внася в партийната каса 10% от възнаграждението си. За изминалия си мандат като русенски старейшина Йотов е внесъл само 200 лв.

Според запознати с партийните конфликти обаче, същинската причина е, че Йотов е в „черния списък“ на партийния лидер Корнелия Нинова, тъй като е сред поддръжниците на председателя на ПЕС Сергей Станишев, който пък е един от основните опоненти и критици на Нинова.

След успеха на местните избори очаквано за председател на общинската организация на БСП бе преизбран Пламен Рашев. Той получи подкрепата на 98 от делегатите на конференцията, за другия кандидат – Асен Ласонин гласуваха 29 души.

За председател на Контролната комисия бе избрана Цеца Колеолова.

Избрани бяха и 10 делегати, които ще представляват русенската организация на предстоящия партиен конгрес. Това са Пенчо Милков, Пламен Рашев, Нора Стоянова, Екатерина Заякова, Милена Хинкова, Диана Ласонина, Биляна Кирова, Асен Ласонин и Деница Иванова.

Русенските социалисти стоят твърдо зад Корнелия Нинова, показват още резултатите от форума. Единствено тя успя да събере повече от половината от гласовете. Сред другите кандидати, които се отличават с по-сериозна подкрепа в Русе са Кирил Добрев и Калоян Паргов. Самоотвод си направи русенският депутат Крум Зарков, а делегатите гласуваха принудителен отвод за Георги Гергов и Красимир Янков

Източник: ТВН

Младежкото обединение в БСП Русе с нов общински председател

Новият общински председател на Младежкото обединение в БСП Русе е Нора Стоянова. Магистър „Финанси“, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, на 25 години.