Предложения, питания, инициативи

Питане – за улиците в кв.“Здравец-Изток“

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ

П И Т А Н Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

относно: поставен от граждани въпрос във връзка с наложителен ремонт на улиците около блокове „Камен“, „Цена“ и „Никола“ в ж.к. „Здравец – изток“ – ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

В качестото ми на общински съветник проведох среща с граждани, които ме сигнализираха за въпроси от техен интерес. Първият въпрос са отнасяли неколкократно за решаване до Община Русе от 2011 година до сега. Получавали са уверения, както от предишната, така и от настоящата администрация, като ми представиха и писма от тях до Общината, и отговорите. До настоящия момент въпросът не е решен. Поставеният въпрос касае подхода към входовете на блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“ в ж.к. „Здравец – изток“ и гаражите, който според гражданите е станал силно затруднен поради разбитата настилка на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“, които обслужват 250 гаража, а също така и обществен транспорт. Вижда се, че асфалтовата настилка е почти изчезнала, като гражданите твърдят, че положението е особено трагично при дъждовно време и снеговалеж, когато улицата е почти непроходима. При сухо време е налице силна запрашеност.

UlicaBezimenna

Гражданите твърдят, че ремонт на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ не е правен от 1980 г. Въпреки дадените обещания, включително и с Писмо 94Р-793-1-1/25.09.2015 г., до настоящия момент не е проведен ремонт. В отговорите на Община Русе се изтъква неколкократно, че приоритетно се извършват ремонти на първостепенните улици, трасетата, по които се движи масовият градски транспорт, както и необходими аварийни дейности. По този въпрос в Община Русе е подадена Жалба, вх. № 94Р-793-2/07.04.2016 г., както относими са и предходните писма, с които моля да се запознаете: Молба, вх. № 94РР/149/13.04.2011 г., Писмо от Община Русе № 94РР/149/11.05.2011 г., Молба, вх. № 94Р- 793-1/12.09.2015 г. и Писмо от Община Русе № 94Р-793-1-1/25.09.2015 г.

 

Вторият въпрос касае изграждане на осветление в междублоковите пространства в кв. Здравец – изток, което към настоящия момент на много места е неработещо и неефективно. С оглед на изложената фактическа обстановка, Ви моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Има ли данни в Община Русе, кога е извършван ремонт на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ във визирания в питането участък, както и на другите обслужващи улици блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“?
  2. Предвижда ли се ремонт през 2016 г. на ул. „Прага“, ул. „Орфей“, ул. „Безименна“, ул. „Будапеща“ във визирания в питането участък, както и на другите обслужващи улици блоковете „Камен“, „Цена“ и „Никола“?
  3. Предвижда ли се ремонт и/или изграждане на ново улично осветление в кв. „Здравец – изток“ през 2016 г. и къде конкретно? 4. Възможно ли е Община Русе да приеме като приоритет при извършване на ремонтно-възстановителни дейности по улиците и изграждане на осветление да имат не само първостепенните улици, трасетата, по които се движи масовият градски транспорт, но и улиците около много посещавани обществени сгради, включително, но и не само – ясли, детски градини и други с голямо значение за локалните общности в кварталите?

Приложение: Снимки, направени от гражданите, отразяващи състоянието на улиците в момента.

гр. Русе,

С уважение: __________________ 08.07.2016 г. Адв. Пенчо Милков – Общински съветник

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter