Приемни; срещи с избирателите

Сигнал до кмета Пламен Стоилов

На вниманието на г-н Пламен Стоилов –

Кмет на Община Русе

С И Г Н А Л

от Александър Неделчев – общински съветник

Уважаеми господин Стоилов,

През м. юни проведох приемна с избиратели от с. Просена, на която пред мен бяха поставени редица нерешени проблеми. Предлагам ги на Вашето внимание с цел тяхното решаване:

 

  1. Единствената обществена тоалетна в центъра на селото е в ужасяващо състояние и не се почиства. Нещо повече – към момента се заключва и е неизползваема. Гостите и жителите на селото, които се намират в центъра трябва да ползват съседните дворове или улички, за да удовлетворят нуждите си.
  2. В пощенския клон в селото ежемесечно получават на ръка пенсиите си над 300 жители на селото. Налага се да изчакват реда си понякога повече от час-два. В сградата е налично свободно помещение, но в него няма столове и при дъжд или лошо време възрастните хора са принудени да изчакват реда си на крак, което е много неприятно. В училището на селото са складирани столове от Русенската опера. Предложението е част от тях да се предостави за ползване в съседното до пощата помещение, като се предаде на отговорно пазене на съответния служител на пощата или кметството.
  3. Ключът за пенсионерския клуб в селото се съхранява в кметството. Кметът Петракиев отказва да предостави достъп до клуба за провеждането в него на събрания на структури на обществени организации и партии от с. Просена. На фона на решенията на ОбС-Русе за предоставяне на партиите на помещения, съгласно разпоредбите на закона, действията на кмета на с. Просена представляват самоуправство, което е в разрез със закона. Жителите на с. Просена считат, че условията за ползване на клуба от партии и сдружения трябва да се договарят между ръководството на пенсионерския клуб и на съответните структури в селото, а кметът не бива да пречи на това.

Klub-Prosena

4. С изключение на центъра на селото и главната улица, тревните площи не се окосяват. Тревата се достигнала човешки ръст.

Уважаеми г-н Кмете,

Считам, че решаването на горните проблеми е възможно в рамките на месец и на съществуващия бюджет.

Заедно с тяхното решаване, жителите на Просена очакват с нетърпение да се изпълни даденото от Вас обещание ежегодно да се ремонтира поне по една улица. Това наистина е крайно наложително, предвид много лошото състояние на настилката на почти всички улици в с. Просена.

Ще Ви бъда благодарен, ако поставените проблеми бъдат решени. Вашият отговор ще предам своевременно на жителите на с. Просена.

С уважение:

/ Александър Неделчев/

05.07.2016 г.

Гр. Русе

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter