Архив за етитет: Право

Доц. Кремена Раянова: Необходима е „законодателна стабилност“ и визия с дългосрочен план

Един от най-големите проблеми, с последствия от това и до днес, е липсата на достатъчно народни представители – юристи, в последното редовно 44-то Народно събрание. Именно поради това, между 2017 – 2021 г. депутатите бяха изправени пред редица изпитания, защото спецификата на законодателната власт изисква познаване на закона. За последните 5 години сме свидетели на непрекъсната промяна на текстовете на законите „на парче“. Прекалено често се въвеждат, променят, изменят, допълват или отменят разпоредби само частично. И съвсем естествено това води след себе си куп различни тълкувания, липса на ефективното им прилагане и зачерква възможността от изграждане на дългосрочен хоризонт за развитие на вътрешна и външна политика на България.  

„Станахме свидетели на неприложимо законодателство. Сложно и объркано, от което следваха множество тълкувания и невъзможност от ефективно прилагане. Когато един закон не е въведен, изменен или допълнен достатъчно компетентно, се създават също и множество предпоставки за корупционни практики. В този смисъл моята цел е насочена към по-ясно, по-обстойно и по-далновидно взаимодействие на Народното събрание със законовата рамка на Република България. Необходим е диалог с представители на гражданското общество и най-вече приемане и дискутиране на техните мотиви и препоръки. Законите следва да бъдат на достъпен език и съобразени с информираното мнение на гражданското общество. Време е да работим заедно за нашия дългосрочен успех като нация.“, коментира доц. Кремена Раянова, кандидат за народен представител от листата на Коалиция „БСП за България“ и Декан на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

Доц. Раянова е сред новите лица в листата на БСП в крайдунавския град. Доказан професионалист в академичните среди на Русе, тя активно се фокусира върху утвърждаване на законността и справедливостта в сферата на държавното управление. 

В тази насока Коалиция „БСП за България“ работи целенасочено за предприемане на конкретни действия, с които да се подобри средата и условията на живот в страната. Платформата й включва програма за първите 100 дни от управлението, съставена от два вида мерки за справяне с проблемите, стоящи пред обществото и институциите. Краткосрочните мерки, сред които са такива свързани с енергетиката, подкрепа за българския бизнес, помощ в посока социалните неравенства и справяне с последствията от COVID-19 пандемията, целят бърз ефект и подобряване на социалните услуги и качествено изменение и работа върху законите на страната. Средносрочните и дългосрочни мерки, с фокус върху създаване на нов модел на здравеопазване, енергетика, промени в образованието, подобряване на бизнес климата и други, са част от Визията на БСП за структурни реформи и модернизиране облика на страната.