Архив за етитет: Пламен Рашев

Пламен Рашев: За развитието на Русе и необходимите мерки на държавно ниво

Пламен Рашев, кандидат за народен представител от листата на Коалиция „БСП за България“ в 19-и МИР – Русе и лидер на русенските социалисти, взе участие в предизборен дебат в ТВН. В него се обсъдиха ключови теми за развитието на града и необходимите мерки на национално ниво.

Относно транспорта и свързаността на русенския регион, г-н Рашев коментира:

„Днес Русе трябваше вече да бъде централен логистичен център с добре развит ж.п., корабен и товарен транспорт. Необходимо е да работим усилено, за да стане пътят Русе – Велико Търново факт. Предходните правителства само коментираха, но реално не се стигна до конкретни действия. Също така е необходимо изграждането на втори Дунав мост при Русе. Той е от изключително значение за трансграничното сътрудничество с Румъния.“

По въпросите за състоянието на здравеопазването, Пламен Рашев каза:

„Малките населени места имат необходимост от защитени болнични заведения. Необходимо е също да спрем модела, в който всичко е търговия в сферата на здравеопазването. Стана така, че здравето е като стока. В тази връзка има и други форми, които ще облекчат здравните услуги – така наречената здравна карта например. Възможността да има здравно досие позволява с по-малко средства да се стига до ефективно лечение. От изключително значение също са и семейните лекари да бъдат уважавани и подпомагани в тяхната работа от държавата.“

А по темата свързана с околната среда и въздуха, г-н Рашев заключи:

„Държавата е длъжник за много законови промени, които трябва да се направят. Русе има проблем със замърсяването на въздуха от едно предприятие с органични замърсители. Когато преди година се обърнахме към държавата за съдействие да изградим мобилна станция за контрол в реално време, ни беше казано да се справим сами на общинско ниво. Оказа се, че няма и стандарти, които да се приложат в тази насока. Необходимо е да има общност между държава, граждани и община, която съвместно да работи. Държавата следва да се включи активно и да подпомага общините с конкретни действия за справянето с проблема със замърсения въздух.“

Перспективата пред русенския бизнес сектор включва разумни решения и конкретни действия

Стратегическото разположение на Русе предполага развитието на множество сектори успешно. Корабостроене и кораборемонт, търговия, производство, земеделие, наука и образование. Дълги години обаче, потенциалът е неглижиран от държавата и липсват реални дейности за развитие на крайдунавския регион. Коалиция „БСП за България“ очерта в началото на кампанията си 10-те приоритета за Русе, по които всеки от кандидатите ще работи, за да има възможност Русе и областта да задвижат мотора си на развитие.

„Моят близо 40-годишен опит в бизнес сектора на града ми даде доста ясна картина за проблемите, пред които ние, русенци, сме изправени. След множеството срещи, които проведохме тази година, виждам как всички ние сме готови да работим заедно за възстановяването на просперитета на града ни. Необходимо е да сме готови с конкретните мерки за задвижване на икономиката – възстановяване на кораборемонта, повишаване квалификацията на работната ръка, привличане на нови инвестиции и завършване пътя Русе – Велико Търново. Имаме ли този ясен план за действие и добра комуникация на държавно ниво между местната власт и Парламента, ние реално можем да постигнем едни отлични резултати в рамките на мандат от четири години. Необходимо е като русенци да вземем отговорни и разумни решения, които дългосрочно да зададат курса на развитие, не само на нашия роден град, но и като цяло за възстановяване на държавността.“, коментира Пламен Рашев, кандидат от русенската листата на Коалиция „БСП за България“ и председател на структурите на партията в Русе и областта.

Левицата задава ясна и конкретна платформа с мерки за първите 100 дни управление, които имат възможността да навигират страната в посока излизане от кризите, но също и по-добро дългосрочно подпомагане на обществото и развиване на потенциала. Сред тях са: 

  • Спешна целева подкрепа за семействата с ниски доходи. Месечна субсидия от 200 кВтч до края на март за домакинствата, които са затруднени да отопляват своите домове. 
  • Да се намали ДДС от 20% на 9% върху крайните цени на ток, газ и парно за крайните потребители (фирми и семейства).
  • 6500 лв. еднократна помощ за второ и трето дете при условие, че единият родител е работил 24 месеца преди това. 
  • Намаляване ставките на ДДС на 9% за основни храни, напр. хляб, месо, мляко, яйца и др. 
  • Повишен дял при гласуване на бюджета, съответно 5 % и 1 % за образование и наука. 
  • Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, създаване на възможности за внедряване на цифрови технологии, повишаване на дигиталните умения на работниците/служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на ЕС и НПВУ.