Архив за етитет: Мариан Савов

Хората създават културата, но и културата създава хората

Във фокуса на програмата на Коалиция „БСП за България“ е дългосрочното развитие на българската култура. Необходима е конкретна насоченост и решения за финансиране на сектора, за да се постигне така търсеното възраждане на богатата ни душевност. Конкретно Русе винаги е притежавал притегателна сила за творците и е бил средище на културните дейци. Крайдунавският град носи специфичен европейски дух, а гражданите му са сред най-активната публика, търсеща разнообразни и стойностни събития и творчески активности. 

Мариан Савов, част от листата на левицата в Русе, е дългогодишен творец и познато лице на русенци. Именно неговият опит и работа в тези среди му позволява ясно и конкретно да формулира проблемите, но и да очертае пътят към тяхното решение в контекста на социалистическата Програма за управление.

„От доста години участвам и следя развитието на културните процеси в Русе и България. Тридесет години наблюдавам период на систематичен „упадък“. Няма стратегия и мерки за развитието на българската култура. Няма закон поощряващ меценатството. Прилагат се временни решения с цел намаляване финансирането на културни прояви. Правят се преструкторирания с цел отказ от финансиране на културни факти и събития с многогодишна история. В момента всички пари, заработени от спектактлите, спонсорставата, даренията, проекти и др., не отиват в съответния театър, а в министерството. То решава кога да ги изпрати на театрите и в какъв размер. Така се натрупват огромни задължения заради непреведените суми. Липсата на средства принуждава театрите да вдигат непрекъснато цените на билетите, за да дофинансират своята работа. Така поставят голяма част от своята публика пред хамлетовския въпрос – хляб или билет за театър. Моя основна цел е да се работи за  наистина работеща формула на финансиране на културните институции. Това е наистина разумно решение за бъдещото ни развитие като нация“, коментира г-н Савов.

Коалиция „БСП за България“ има конкретно изготвени дългосрочни мерки, заложени в предложенията за първите 100 дни управление, и част от визията за развитие на България:

  • Разходите за развитие на българската култура да достигнат 1% от БВП за следващата година
  • Разработване на нова методика за финансиране на държавните културни институти
  • Възобновяване работата по изготвяне и приемане на Национална стратегия за развитие на българската култура
  • Разработване на мерки за постигане на по-голяма свобода на медиите.