Архив за етитет: Култура

Хората създават културата, но и културата създава хората

Във фокуса на програмата на Коалиция „БСП за България“ е дългосрочното развитие на българската култура. Необходима е конкретна насоченост и решения за финансиране на сектора, за да се постигне така търсеното възраждане на богатата ни душевност. Конкретно Русе винаги е притежавал притегателна сила за творците и е бил средище на културните дейци. Крайдунавският град носи специфичен европейски дух, а гражданите му са сред най-активната публика, търсеща разнообразни и стойностни събития и творчески активности. 

Мариан Савов, част от листата на левицата в Русе, е дългогодишен творец и познато лице на русенци. Именно неговият опит и работа в тези среди му позволява ясно и конкретно да формулира проблемите, но и да очертае пътят към тяхното решение в контекста на социалистическата Програма за управление.

„От доста години участвам и следя развитието на културните процеси в Русе и България. Тридесет години наблюдавам период на систематичен „упадък“. Няма стратегия и мерки за развитието на българската култура. Няма закон поощряващ меценатството. Прилагат се временни решения с цел намаляване финансирането на културни прояви. Правят се преструкторирания с цел отказ от финансиране на културни факти и събития с многогодишна история. В момента всички пари, заработени от спектактлите, спонсорставата, даренията, проекти и др., не отиват в съответния театър, а в министерството. То решава кога да ги изпрати на театрите и в какъв размер. Така се натрупват огромни задължения заради непреведените суми. Липсата на средства принуждава театрите да вдигат непрекъснато цените на билетите, за да дофинансират своята работа. Така поставят голяма част от своята публика пред хамлетовския въпрос – хляб или билет за театър. Моя основна цел е да се работи за  наистина работеща формула на финансиране на културните институции. Това е наистина разумно решение за бъдещото ни развитие като нация“, коментира г-н Савов.

Коалиция „БСП за България“ има конкретно изготвени дългосрочни мерки, заложени в предложенията за първите 100 дни управление, и част от визията за развитие на България:

  • Разходите за развитие на българската култура да достигнат 1% от БВП за следващата година
  • Разработване на нова методика за финансиране на държавните културни институти
  • Възобновяване работата по изготвяне и приемане на Национална стратегия за развитие на българската култура
  • Разработване на мерки за постигане на по-голяма свобода на медиите. 

Нона Йотова: Трябва да се промени методиката на бюджетирането на културните институции

Русе е първият европейски град в България. Ако говорим за култура, след освобождението тя започва именно от Русе. Идеята за създаване на ДОХОДНОТО ЗДАНИЕ би трябвало да е основа за развитието на културата в България. А, именно театрите да имат доходи от представленията и събитията, които се случват на тяхната територия. Тази идея е част от културната програма на БСП: реална, законова възможност приходите от творческите изяви на културните институции да остават за тях.


Един от основните проблеми, в областта на културата, който трябва да бъде решен е субсидирането от Държавата. То трябва да бъде равно с това, което отива за столичните театри.
Задължителни и спешни промени са необходими в закона за меценатството, като бъдат въведени реални данъчни облекчения за компаниите, които желаят да спонсорират културата. Този процес трябва да минава директно през Министерството на финансите, а не да се затлачва през тежката администрация на Министерството на културата. 

Русе винаги е бил културна столица на България. И това трябва да се развива, а не с години да не може да се ремонтират сградите на операта и на театъра. Като и двете са от национално културно историческо значение. На държавно ниво трябва да се промени методиката на бюджетирането на културните институции. Делегираните бюджети доведоха и трайно настаниха чалгата, халтурата в театъра, както и неграмотността в образованието. Нещата са много свързани. А в Русе са свързани и с пътната инфраструктура. При огромните възможности на един град от международно значение, да няма мобилност по суша, въздух и вода е немислимо. За съжаление, това е един от големите проблеми изобщо на Русе. Но това е и огромен проблем за културата в Русе. Един актьор, за да изиграе едно представление в София и да се върне в Русе ще изгуби от своите доходи, вместо да спечели. Да не говорим за пътувания на цели спектакли, били те в театъра, операта или концертни. В днешни времена, културата да няма мобилност е нещо немислимо. 

Имам и моя лична идея, която беше в алтернативния бюджет на БСП в 44-тото Народно Събрание: 15 милиона за половин работна заплата на артисти и режисьори, които да водят театрални състави към гимназиите. За щастие в Русе има многогодишна практика в това отношение и именно вярата и желанието на младите да се занимават с изкуство ме карат и аз да вярвам, че е възможно. Русе е и е възможно да бъде културна столица на България.