Архив за етитет: Дигитализация

Дигитализацията и необходимостта от адекватни младежки политики

В национален и глобален мащаб наблюдаваме множество дългосрочни промени в обществото, икономиката, енергетиката, околната среда. Мега тенденциите като дигитализацията, трансформацията на пазара на труда и икономиката, свързани с пандемията, демографските и климатичните промени оказват огромно влияние особено върху младежите и тяхното формиране като активна и допринасяща част в обществото. 

Именно тези световни сигнали очертават четири основни теми, свързани с младежта, по които държавата е необходимо да предприеме действия:

  • Преход към дигитален свят и трансформация на работното място
  • Практическа насоченост в образование и подготовка за реалния сектор
  • Развитие на аналитично мислене и активно включване на младежите в социални дискусии
  • Създаване на по-добри условия за развитие на бизнес в Русе и стимулиране на стартъп инициативите

По темата коментира Боян Комитов, кандидат за народен представител от листата на Коалиция „БСП за България“ и част от Младежкото обединение на левицата в града. 

„През последната година и половина наблюдаваме изключително бърза промяна в динамиката на нашето ежедневие. Дигиталните технологии превземат все повече живота ни и напредват особено в посока роботизация и автоматизация на процесите. Необходимо е по-бързо от всякога да успяваме да усвояваме новите технологии, за да можем успешно да се впишем в новата работна среда на 21 век. Като млади професионалисти е необходимо да работим особено активно за критично осмисляне на информацията, която получаваме през множество канали, и така да формираме разумно нашето виждане и участие в обществените процеси.“, коментира г-н Комитов.

Много често се наблюдава, не само в България, но и по цял свят, младежите да не бъдат приобщавани и да странят от активно участие в социални и политически дискусии. А именно чрез тяхното участие има истинска възможност за формиране на бъдеща дългосрочна политика в тяхна полза и на поколенията за напред. „Време е активно да се заемем с адаптиране на образованието и то да е практически насочено не само в университетите, но и в училищата. Децата е необходимо да изградят своята ценностна система и аналитична мисъл от ранна възраст. Обществото ни е претоварено от изключителен обем новини и данни ежедневно. Необходимо е да подготвим младото поколение да се справя с това и да се адаптира към новостите. Успеем ли да дадем този тласък на подготовката на бъдещите поколения, имаме реална възможност да променим и оформим едно много по-подготвено и активно участващо общество от млади граждани с ясно и добре информирано самосъзнание и виждания, които могат да упражнят качествен контрол върху институциите и работата на държавата.“, допълни той.