Архив на категория: Състав на групата

Крум Зарков и Пламен Рашев

Крум Зарков: „Русе трябва да има специална роля в бъдещото развитие на България, защото е естествен духовен, културен и икономически център на страната.“

Крум Зарков е роден през 1982 г. в София. Завършил е Университет Париж 1 „Пантеон-Сорбона“, специалност Международно публично право и право на международните организации. Работил е в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 41-вото и 42-рото Народно събрание. Народен представител от „БСП за България“ в 44-тото НС и зам.-председател на парламентарната група. Член е на ИБ на БСП. Владее френски и английски език. 

Пламен Рашев: „Необходимо ни е повече доверие в институциите, повече демокрация. Промяна на икономическите отношения, за да имат повече хора възможност да проявяват инициативата си.“

Пламен Рашев е роден през 1955 г в град Русе. Магистър по Атоматизация на производството (ТУ-София) и Икономика и управление (СА „Д.А.Ценов“, гр.Свищов). Председател на общинския и областен съвет на БСП Русе. Заместник-председател на Общински съвет Русе.