Архив на категория: Кандидати за народни представители

Нашите кандидати

  1. Крум Зарков – Завършил висшето си образование в Сорбоната в Париж. Юрист, който вече четири години неуморно защитава правовия ред на Република България от трибуната на 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание. През тези четири години успя да спечели сърцата на русенци, борейки се рамо до рамо с тях за разрешаване на проблемите на града и областта и за поставянето им от най-високата трибуна в страната българския парламент.

2. Нона Йотова – Артист по душа и професия. Парламентарист от 44-то Народно събрание. Носи Русе в сърцето си и ще работи усилено за възвръщане на мястото на града, на културен и духовен център, не само на национално, но и на европейско ниво.

3. Пламен Рашев – Лидерът на русенските социалисти, той е не само политик, а преди всичко е човек от реалния сектор, както той обича да казва, като дългогодишен ръководител на едно от най-старите русенски предприятия той е на ясно с проблемите на бизнеса и българската икономика и има ясни идеи как те да бъдат решени.

4. Тодор Йорданов – Неговото призвание е учител. Той подхранва ежедневно любовта на учениците на СОУ Васил Левски към българското училище. Ще работи активно за достъпно и качествено за всички български деца училище.

5. Цветан Иванов – Хората на земеделския труд и българското село могат да са сигурни, че в негово лице ще имат не само представител, но сърцат изразител на техните искания за достойно място за българския производител и за плодовете на българската земя.

6. Кремена Раянова – Законодателният процес в Народното събрание изисква много добри и сърцати юристи. Такива точно създава нашият университет и за това допринася тя, деканът на Юридическия факултет на РУ доц. Раянова.

7. Мариан Савов – Още един човек , който носи в душата си театъра и милее за българската култура и изкуство.. Той е един от основните двигатели и вдъхновители на културните събития на Община Русе.

8. Мяна Досева – Упорит природозащитник, с конкретни и ясни предложения за справяне с обезлесяването и замърсяването с пластмаса. А ако искате да разберете как и кога да засадите дърво или в кой от цветните кошове да си изхвърлите чашата от кафе обърнете се към нея.

9. Валери Иванов – Човекът на голямата река Дунав в нашата листа. Той ще се бори не само за нейното ефективно използване за българската икономика и туризъм, но и за нейното съхраняване  като природна даденост и богатство не само за Русе , но и за България.

10. Искра Иванова – Социалните дейности, грижата за децата и родителите, грижата за възрастните хора са ежедневната й борба и смисълът на живота й, това са и сред основните приоритети на БСП.

11. Елисавета Досева – Шампион по стрелба, тя цели точно и назовава ясно нещата, които трябва да се направят за да се подобрят условията в българския спорт. А като учител по физическо и общински съветник работи ежедневно за спортното възпитание на децата на СОУЕЕ Константин Кирил Философ и на Русе.

12. Боян Комитов – Той ще се бори за полезни младежки политики. За по-активно включване на младите хора в обществения живот и за по-активно гражданско общество ще работи Боби.

13. Цеца Колеолова – Специалист по трудови права и безопасни и здравословни условия на труд. Кодексът на труда ни безспорно има нужда от осъвременяване и трябва да се работи час по скоро в тази посока.

14. Асен Ласонин – Той е икономист, началник на отдел към Общинско предприятие „Комунални дейности“, за него приоритет ще е благоустройството и добрата среда за живеене. Градовете ни трябва да са уредени, чисти и сигурни, е мотото на Асен.

15. Мария Станчева – Юрист в общинска администрация. Ще работи условията на живот в България да са такива, че младите хора да остават да живеят и отглеждат децата си тук в Родината, спокойно и уредено.

16. Микаел Чакълджиян – Докторант по право. Той ще работи за качествено и адекватно на нуждите на бизнеса ни висше образование. Извън ученето и работата, едно от нещата, на които посвещава част от времето си са дейности по защита правата на животните.