79411

За децата и младите хора:

* Осигурихме безплатни детски градини и ясли

* Увеличихме размера на майчинството през втората година от 650 лв. на 710 лв.

* Увеличихме детските надбавки

* Осигурихме 300 лв. еднократна помощ за първокласници и осмокласници

* Постигнахме 600 лв. необлагаем минимум за първо дете, 1200 лв. за второ

За икономиката:

* Станахме първи по ръст на промишленото производство в Европа

* Постигнахме четвърто място по растеж на БВП в ЕС

* Компенсирахме фирмите за цените на тока

* Изплатихме 95 млн. лв. за запазване заетостта на 78 000 работници в почти 4000 фирми

* Изплатихме близо 2 млрд. лв., за да се запази работата на над 300 000 българи

За работещите:

* Увеличихме минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.

* Увеличихме ваучерите за храна от 80 лв. на 200 лв. на месец

За земеделците:

* Изплатихме 317 млн. лв. в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“

* Изплатихме 400 млн. лв. за развитие на селските райони и над 30 млн. лв. за морско дело, и рибарство

* Изплатихме 814 млн. лв. директни плащания

За пенсионерите:

* Средно увеличихме пенсиите: от декември 2021 г. с 12,8%, от юли 2022 г. с 26%

* Увеличихме минималната пенсия от 370 лв. на 467 лв.

* Повишихме средния размер на пенсиите и той достигна 669 лв.

* Увеличихме размера на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв.

* Постигнахме 45% ръст на социалните пенсии за инвалидност

* Повишихме с 45% добавките за ветераните от войните и за чужда помощ

За уязвимите групи:

* Замразихме цените на тока

* Изплатихме на над 260 хиляди домакинства целева помощ за отопление през зимния сезон 2021/2022 г.

* Увеличихме месечната финансова подкрепа за хората с увреждания

* Повишихме средствата за предоставяне на лична помощ с 223,5 млн. лв.

* Увеличихме парите за подкрепа на хората с увреждания с над 280 млн. лв.

* Повишихме минималното дневно обезщетение за безработица от 12 лв. на 18 лв.

* Повишихме максималното дневно обезщетение за безработица от 74,29 лв. на 85,71 лв.

ОБЕЩАВАМЕ – ЩЕ ИЗПЪЛНИМ

За децата и младите хора ще се борим за:

* Безплатни учебници за всички от 1 до 12 клас

* Безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст

* Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години

* Еднократна помощ при раждане: първо дете – 500 лв., второ – 1000 лв., трето – 1500 лв., всяко следващо – 200 лв.

* Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв.

* Еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от I до IV клас в началото на всяка учебна година

* Всички процедури за хора с репродуктивни проблеми – напълно безплатно

За икономиката предлагаме:

* Продължаваме компенсациите на фирмите за цените на тока

* Програма за компенсации за цената на газа

* Осигуряване на евтини и гарантирани доставки на газ, включително от „Газпром“

* Освобождаване от данък за стартиращи компании

За работещите ще осигурим:

* Увеличаване на минималната работна заплата на 850 лв.

* Необлагаем минимум в размер прага на бедност, като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане

За земеделците ще работим за:

* Подкрепа на зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство

* Възстановяване на „Напоителни системи“

* Изграждане на държавни земеделски борси, намаляване веригата на прекупвачите

За пенсионерите гарантираме:

* Преизчисляване на пенсиите

* От 1 октомври средната пенсия става 722 лв., таванът на пенсиите се повишава и ще достигне 3400 лв.

* Увеличение на добавката от Учителския пенсионен фонд от 0,33% до 0,5% от размера на пенсията

* Увеличаване „вдовишките добавки“ на 30% или повече

За уязвимите групи ще се погрижим за:

* Замразяване цените на газ, вода и парно

* Намаляване на 9% на ДДС върху медицинските изделия и лекарствата

За културните дейци планираме:

* 1% от БВП бюджет за култура

* Равнопоставеност при държавното финансиране

За регионите предлагаме:

* Да създадем Национален фонд за сближаване между регионите, насочен към изостаналите региони

* Приоритет върху Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter