Форум „Мисия активация: Повишаване на политическото и гражданско участие на младите хора“ в Русе

Тази събота и неделя  в Русе се проведе обучителният форум „Мисия активация: Повишаване на политическото и гражданско участие на младите хора“, организиран от фондация “ Фридрих Еберт“. Обучението цели да запознае младите хора, представители на младежките организации на БСП в областите Русе, Разград, Силистра и Перник със същността на младежкото участие  и актуалните младежки политики на местно, национално и европейско ниво. Участниците получиха възможност не само да надградят своите знания, но и да обменят гледни точки, и да изградят контакти с експертите, официалните гости и останалите участници в рамките на обучителната програма.

Сред  гост-лекторите бяха Лазарина Бонева,  Координатор „Партньорски взаимоотношения“ към Института за социална интеграция и Лилия Еленкова, Председател на Национален младежки форум в периода от 2012 до 2014 г. с два последователни мандата. В дискусиите се включиха и представители на Младежки парламент – Русе и Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества – Русе.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter