С Грижа За Хората!

На 04 април, неделя, гласувайте. Отговорност е на всички нас да се включим ангажирано и осъзнато в този процес. Само участвайки можем да вървим напред към истинско, активно и развито общество. Само ангажирайки се с процесите около нас можем да очакваме, изискваме и променяме. Всеки от нас е част от едно цяло и с поведението си определя как то да съществува. От нас зависи как ще живеем днес, утре, след 4 години, от нас зависи – от всеки един по отделно и от всички нас заедно!

Крум Зарков: „Русе трябва да има специална роля в бъдещото развитие на България, защото е естествен духовен, културен и икономически център на страната.“

Крум Зарков е роден през 1982 г. в София. Завършил е Университет Париж 1 „Пантеон-Сорбона“, специалност Международно публично право и право на международните организации. Работил е в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 41-вото и 42-рото Народно събрание. Народен представител от „БСП за България“ в 44-тото НС и зам.-председател на парламентарната група. Член е на ИБ на БСП. Владее френски и английски език. 

Пламен Рашев: „Необходимо ни е повече доверие в институциите, повече демокрация. Промяна на икономическите отношения, за да имат повече хора възможност да проявяват инициативата си.“

Пламен Рашев е роден през 1955 г в град Русе. Магистър по Атоматизация на производството (ТУ-София) и Икономика и управление (СА „Д.А.Ценов“, гр.Свищов). Председател на общинския и областен съвет на БСП Русе. Заместник-председател на Общински съвет Русе.

Ивалинка Цанкова: „Малките населени места трябва да се превърнат в добри места за живеене. Това може да се постигне чрез качествено здравеопазване, добро образование, култура и развито земеделие.“

Ивалинка Цанкова е родена през 1965 г в село Мечка. Завършила е ВСИ – Пловдив, специалност агроном – полевъдство и СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов, специалност Публична администрация. Собственик и ръководител на семеен земеделски бизнес за производство на лозов посадъчен материал.

Теодора Евтимова: „Нужен е нов законотворчески прочит на проблемите на културата и духовността. Ще направя всичко по силите си, за да видим поне малко светлина в тунела.“

Теодора Евтимова е родена през 1964 г в град Варна. Магистър по Библиотекознание и библиография, както и по Финанси от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“. Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.

Георги Стоилов: „Необходима е промяна, която ние от „БСП за България“ може да направим.“

Георги Стоилов е роден през 1981 г. в гр. Русе. Магистър инженер и магистър икономист. Бил е и директор в ДФ „Земеделие“ – Русе. Към момента е действащ народен представител в 44 НС.

Биляна Кирова: „Вярвам в силата на правото като основна човешка ценност. Да работя в полза на хората и да участвам в обществените процеси, които движат живота ни напред, са сред мотивите ми да се кандидатирам за народен представител.“

Биляна Кирова е родена в гр. Русе през 1993 г. Юрист – по професия и по призвание. Разделя времето си между преподавателската си дейност в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и обществените си ангажименти на общински съветник.

Нора Стоянова: „Чувствам, че е време да извоюваме справедливост и солидарност.“

Нора Стоянова е родена през 1994 г. в гр. Русе. Възпитаник и преподавател на ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, магистър по “Финанси и Банково дело”. Председател е на Младежкото обединение в БСП Русе. Координатор на Националния съвет на  БСП за Област Русе.

Тодор Йорданов: „Трябва да излезем да гласуваме всички заедно, за да направим промяната.“

Тодор Йорданов е роден през 1983 г. в гр. Русе. Има бакалавърска степен в специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и две магистърски степени – „Компютърни системи и технологии“ и „Информатика и информационни технологии в образованието“. Докторант в РУ „Ангел Кънчев“. Заместник-директор по учебната дейност в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе.

Милен Лазаров е роден 1978 г. в гр. Бяла., Община Бяла. Магистър от СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов – „Счетоводство и контрол“. Съвместява работата за своето модерно земеделско стопанство с обществените ангажименти на общински съветник.

Мяна Досева: „Ще работя за национална политика за компенсаторно залесяване на обезлесени, за по-ефективно разделно събиране на отпадъците, за спасяване от застрояването на малкото останало незастроено българско черноморие.“

Мяна Досева е родена през 1984 г. в гр. Русе. По образование е специалист по предучилищна и начална педагогика от Русенски университет „Ангел Кънчев“, а в момента работи в семейна фирма.

Росен Миланов е роден през 1966 г. в село Ценово, община Ценово. Магистър по Икономика и управление(СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов). Строителен предприемач. Бивш заместник-областен управител на Област Русе. Член на Националния съвет на БСП.

Любомир Владимиров: „Екологията е един от големите проблеми не само на Русе, но и на България. Екологичните проблеми са залегнали в програмата за управление на БСП.“

Любомир Владимиров е роден през 1974 г., той е трето поколение русенец. Професор и доктор на науките в Русенски университет, като научните му интереси са в областта на екологията и опазването на околната среда.

Стефка Караколева: „Мисията ми винаги е била училището да стане любимо място за децата ни, а България – любимо място за тях, за да останат в родината ни.“

Стефка Караколева е родена през 1964 г. в гр. Русе. Математик по образование и доктор по методика на обучението по математика. Преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Асен Ласонин: „Всички трябва да се борим за да освободим България от тази върхушка!“

Асен Ласонин е роден  през 1981 г. в гр. Русе. Магистър по Финанси от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“. Зам.-председател на „Федерация за приятелство с Русия“ и БАС – Русе. Работи като оперативен счетоводител в Община Русе.

Емил Георгиев: „Ще работя за изграждане и развитие на социалните предприятия и социалното предприемачество, включително и за хора с увреждания.”

Емил Георгиев е роден през 1967 г. в гр. Русе. Магистър програмист ( РУ „Ангел Кънчев“) и магистър икономист ( ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“). Работи като експерт в Овергаз мрежи АД.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter