СРЕЩА-ДИСКУСИЯ СЪС ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ В РУСЕ ПРОВЕДОХА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

Среща с медицински специалисти в сферата на училищното здравеопазване и детските ясли проведоха кандидатите за народни представители от коалиция “БСП за България” в Русе.

Гост на дискусията беше проф. Георги Михайлов от БСП, експерт по въпросите на здравеопазването, един от основните автори на платформата на БСП “Визия за България” в частта й “Здравеопазване”, както и на програмата на БСП, с която партията се явява на настоящите избори.

От русенската листа присъстваха кандидатите Пламен Рашев, Ивалинка Цанкова, Биляна Кирова и Искра Иванова.

Водачът на русенските социалисти Крум Зарков заяви в обръщение към присъстващите, че здравеопазването е един от ключовите стълбове, които БСП поставя за последващо развитие на страната. Той подчерта, че левицата има амбицията да премине отвъд констатацията на проблемите и да започне да прилага решения.

“Основните политически моменти по отношение на здравеопазването в програмата на БСП засягат: статута на лечебните заведения; начинът на остойностяване на медицинските услуги, в това число на медицинския труд; регионализацията на здравеопазването; защитените болници и др.”, уточни Зарков.

Според него е абсолютно очевидно, че България върви към промяна на политическата ситуация. “От нас зависи тя да е качествена и да не се изразява в това да се сменят едни хора с други и да продължат порочните схеми, които в здравеопазването се измерват не само с милиони и милиарди, но също с човешки животи и съдби. Всички тези въпроси ние искаме да засегнем не само емоционално-политически, но и експертно-професионално, така че в следващата кампания те да не се поставят отново или поне не по същия начин”, заключи Зарков.

В своето изказване проф. Михайлов изтъкна, че обществото според БСП, според всеки социолог и политик, който формира общественото мнение и иска да го завладее, за да може неговата партия да получи доверието на нацията, се крепи на четири основни стълба. Това са националната и вътрешната сигурност, образованието и здравеопазването. Икономиката е петият основен стълб, но без тези четири стълба обществото винаги се чувства нестабилно и една от основните причини, която големите анализатори дават за високия имиграционен индекс на България и за тежката демографска криза е това, че българските семейства не се чувстват сигурни в две от основните направления, в които се формира тяхната семейна среда – здравеопазването и образованието.

“В здравеопазването се натрупаха изключително много проблеми през последните 20 години и това, което обективно може да се каже, е че последните 12 от тях, независимо от увеличението на бюджета за здравеопазване, неговата ефективност е с много нисък коефициент и изобщо не удовлетворява интересите и потребностите на нацията с оглед на възможностите, които вече предоставя съвременното здравеопазване в света”, заяви Михайлов.

“Ако говорим в политически аспект какво значение има здравеопазването в света, можем спокойно да кажем, че и политици, и футуролози му отделят огромна роля в съвременната политика. За жалост България изостава с почти 10 години от страните на Западна Европа по средна продължителност на живота. България е с два пъти по-висок процент по ранно предотвратима смърт на най-важната част от населението – между 20 и 60-годишна възраст. България е с най-висока детска смъртност. Сравнявайки ситуацията в България с тази в Европейския съюз ние виждаме, че 12 години управление на една политическа сила не са довели до промяна в един от най-сложните, най-важните сектори на социалния живот, какъвто е здравеопазването”, каза още социалистът.

Той поясни, че през последните няколко години ръководството на БСП е потърсило начин да направи една сериозна оценка и да даде реални промени, които отговарят на интересите на нацията именно в областта на здравеопазването, което в платформата на БСП “Визия за България” е основен жалон.

В дискусията бяха обсъдени много въпроси, поставени от здравните специалисти, касаещи достъпа на гражданите до ефективно и навременно медицинско обслужване; остойностяване на труда на различните, ангажирани в здравеопазването медицински специалисти; въпроса за статута на болниците; финансирането на здравната система; възстановяването на доверието в здравноосигурителната система; предложенията на левицата за въвеждане на 9% ставка на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия и безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter