Общинските съветници гласуваха разчета за приходите и разходите до приемането на общинския бюджет

Общинските съветници от МК „БСП за България“ /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БДЦ/ внесоха предложения по разгледаните на вчерашното заседание на Общински съвет – Русе и гласувани разчети, условия и лимити на бюджетните отношения до приемане на Бюджет 2023 на Община Русе.

Страната ни се намира в необичайна ситуация да работи без приет национален бюджет за 2023 година. А без национален бюджет нито една община не може да приеме местния такъв. Това доведе до предприемането на нестандартна стъпка в национален мащаб по гласуване на разчет на общинските бюджети.

На провелото се вчера заседание на Общинския съвет по-голямата част от направените от общинските съветници от групата на МК предложения бяха приети и намериха място в разчета на бюджета за тази година.

По инициатива на Косьо Станев бяха увеличени средствата по програма „Култура“ с 10 хиляди лева и вече програмата разполага със 120 хиляди лева, с които ще се финансират културни проекти на русенци.

Елисавета Досева обоснова необходимостта от увеличаване на средствата и по програма „Спорт“ от 585 на 610 хиляди, което също намери одобрението на общинска адинистрация и беше прието заедно с разчета на бюджета.

Нора Стоянова предложи увеличение на средствата за пенсионерските клубове. Така те ще могат да вземат участие в повече на брой самодейности и да развиват своята културна програма. Стоянова обърна внимание и на необходимостта от извършването на ремонтни дейности на част от клубовете.

Състоянието на детските площадки в Русе стана повод за предложението на Деница Иванова, с което тя поиска да се увеличат средствата за ремонта им. Така това перо на бюджета се увеличи с 30 хиляди лева и вече възлиза на 150 хиляди лева.

Председателят на групата съветници от МК Иван Иванов постави проблема с почистването на барите в селата Николово и Просена, за които стана ясно, че е необходима специална техника. За тези дейности бяха заделени по 15 хиляди лева.

Биляна Иванова предложи  ежегодно в общинския бюджет да бъдат определяни средства за осигуряване на достъпна градска среда чрез ремонт на съществуващите вече тротоари и подстъпи към пътните платна, както и създаването на нови такива, които да отговарят на съвременните нормативни изисквания за достъпност. Предложението не беше прието от администрацията поради необходимост от доуточняване целта и параметрите на един такъв бъдещ фонд.

За доизясняване на необходимата сума остана и предложението на Дилян Саманджиев, който поиска повече средства за ремонт на обществените асансьори в града.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter