Нора Стоянова: БСП доказа, че е разумната, стабилна и мъдра сила в обществено-политическия живот на страната

Нора Стоянова е на 27 години. Родена и израснала е в Русе. Бакалавър и магистър от Великотърновския университет – специалност „Финанси и банково дело“. Към днешна дата е докторант в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – специалност „Политическа икономия“. Работи като учител по предприемачество в ПЧСУ „Леонардо да Винчи“.

Нора Стоянова е общински съветник в Община Русе. На тези избори тя се явява с преференциален номер 104 в листата на „БСП за България“ за 19 МИР – Русе.

Г-жо Стоянова, Вие сте кандидат за народен представител в листата на „БСП за България“ в Русе. Какви са нуждите и проблемите на региона?

На първо място бих споменала строителството на магистралата Русе – Велико Търново, чието изграждане хората в региона очакват от години. За никого не е тайна, че това отдавна не е само инфраструктурен проект за икономическо развитие, а животоспасяваща операция и забавянето ѝ толкова много години е абсолютно неприемливо.

Друг проблем е фактът, че младите хора масово напускат областта. Причините за продължаващите миграционни процеси на младежи са комплексни, но основните са продължаващото изоставане на русенския регион в равнищата на доходите спрямо други области на страната, както и липсата на социална сигурност и на перспектива за професионално развитие за младите хора. Тази тенденция е логично следствие от друг фактор, а именно по-бързото и динамично развитие на Южна България в последните години в сравнение със северния регион на страната, към който принадлежи и Русе. Ясно е, че без икономически растеж на областта тези проблеми трудно биха били решени.

През последните години сте и общински съветник в Община Русе. През 2019 година общината бе спечелена от БСП. Какви са големите постижения на кмета Пенчо Милков? Има ли пропуски?

За тези три години общинската администрация в Русе направи редица положителни реформи, увеличавайки постепенно възможностите на своите структури с цел ефективно разходване на общинските средства. Като значително постижение бих отбелязала факта, че се прекратиха порочните практики голяма част от общинските дейности да се извършват от частни фирми. Друго нововъведение, което кметът Милков направи, е регулярното провеждане на допитвания до гражданите на Русе, когато трябва да се решават съществени за града проблеми.

По предложение на групата на БСП в Общинския съвет в Русе беше прието средствата за Програма „Култура” за 2022 година да бъдат не 100 хиляди, а 110 хиляди лева, като с тези допълнителни 10 000 лева се финансираха пълноценно още два творчески проекта по програмата на общината. Чрез тази инициатива помогнахме културните събития в града да бъдат по-достъпни за младите хора и насърчихме близостта им до нейните произведения. Създадохме и награда „Културен чек”, която стимулира зрелостниците към по-високи постижения в сферата на образованието, културата и изкуството, както и във всички останали сфери на обществения живот.

Как можем да задържим младите в България? Кои политики за младите защитава БСП?

БСП за България предлага конкретни политики в тази насока, а именно освобождаване от данъци на работещи младежи до 26 години, приемане на Закон за доброволчеството, въвеждане на забрана за неплатените стажове, нисколихвени ипотечни заеми при покупка на първо жилище на младите; увеличаване размера на еднократната помощ за майки студентки, безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст и много други.

С участието си в управлението на страната в последното редовно правителство, макар и само за 7 месеца, БСП доказа, че е разумната, стабилна и мъдра сила в обществено-политическия живот на страната. Това е партията, която системно и последователно отстоява демократичните ценности, защитата на правата на българските граждани, както и техния социален статус и доходи. Тя е и движеща сила за настъпилите през последната година реформи в икономиката, индустрията, политиката по доходите и закрилата на децата и младите семейства. Всички мерки, заложени в нашата програма са напълно постижими.

Виждате ли интерес в политическите процеси от младите в Русенско?

Твърдо вярвам, че със своята енергия и идеи младите хора могат да докажат, че са способни да изградят нещо ново, без да са обременени от тежестта на времето. Именно в този дух на издигане на нови основи на българското общество са нужни нови поколения от експерти и личности, с които страната ни да се гордее, които да създадат благодатна почва за покълването на нови успехи, както във вътрешен, така и във външен план. Но за да бъдат активни участници в политическия живот, и на региона, и на страната, младите хора трябва да усетят вниманието към своите проблеми на действащите политици, да получат увереност, че техните тревоги и вълнения имат значение за управляващите. С това ще дойде и желанието им за участие в политическите процеси, защото ще знаят, че гласът им е чут.

https://fakti.bg/bulgaria/716861-nora-stoanova-bsp-dokaza-che-e-razumnata-stabilna-i-madra-sila-v-obshtestveno-politicheskia-jivot-na-stranata?fbclid=IwAR29KydQYkWNO9jTUHOzCoExqlPavHh6z82DxucuV4XW6YTVvDNIqq7Kv_A

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter