Крум Зарков с питане относно Закона за управление на етажната собственост

Народният представител Крум Зарков постави на вниманието на Министъра на регионалното развитие и благоустройството проблемите свързани с организацията на управлението на етажната собственост. Г-н Зарков припомни , че свои становища и предложения за промени са дали десетки организации и стотици граждани, по време на инициирано от министерството обществено обсъждане, още в началото на 2019 година, но реални действия не е имало. В изразените тогава становища и предложения , се вижда, че съществуват сериозни трудности в приложението на Закона, които създават непрекъснато напрежение между съседите и възпрепятстват поддържането на общите части и сградния фонд. От друга страна, предоставената от чл. 19, ал. 8 на Закона възможност да се търсят лица извън съсобствеността, които да изпълняват услугата „домоуправител“ създава пазар на така наречените професионални домоуправители, през които минават сериозни средства и чиято евентуална недобросъвестност може да има тежки последици както за съсобствениците, така и за фиска. Поставени са и много други въпроси, имащи отношение към баланса между права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите, необитаемите жилища, които се намират в различните сгради, възможността за намеса на местната власт и други. В тази връзка, Крум Зарков, отправи питане към Министър Гроздан Караджов какви са планираните от ръководеното от него министерство действия и политика по отношение на организацията на управлението на етажната собственост.

В отговора си Министър Караджов поясни, че след анализиране на направените предложения на гражданите и организациите (около 700 от 2019 година насам), най-сериозно се откроява следното:

Първо, регулиране на дейността на така наречените професионални домоуправители с оглед необходимостта да се прекрати порочната практика, при която гражданите търпят вреди в резултат на некачествени услуги.
На второ място е необходимостта от създаване на механизъм за събиране на невнесени такси от недобросъвестни в кавички съседи, включително и за сгради, чиито собственици не обитават самостоятелния обект в сградата, така наречените необитаеми апартаменти.
Трето, засилване на контрола от страна на местната власт, която на практика в момента отсъства.

Министърът обяви, че в резултат на дейността на работни групи, в диалог с професионалните браншови организации, е подготвен проект за изменение на Закона за управление на етажната собствеността, който предвижда:

Първо, да разреши пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.
Второ, да регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради, като по този начин подобри контрола върху компаниите, извършващи тази дейност.
Трето, да създаде законова възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост за средства, събирани за управление и текуща поддръжка не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“. Също така банковата сметка да е на името на дадената собственост, а не на физическото лице и да улесни кандидатстването за колективни кредити.

Крум Зарков изрази удовлетворение от дадения отговор и призова за още повече активност по този сложен дебат и всеобхватен въпрос, защото тази така необходима реформа ще засегне практически всеки един български гражданин и ще промени коренно и начина, по който изглеждат нашите градове.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter