Кандидати за народни представители в 49-то Народно събрание

Иван Иванов – Магистър по история от Софийски университет. Магистър по право от Великотърновски университет. Доктор по история и доктор на науките по управление на информационни процеси. Има юридически опит като юрисконсулт и адвокат, и административен като общински съветник.
Народен представител в 42-то, 43-то, 44-то, 45-то, 46-то, 47- то и 48-то Народно събрание на Република България.
Министър на земеделието в правителството на Кирил Петков.

Ивалинка Цанкова – инженер агроном, експерт в сферата на земеделието. Собственик и ръководител на семеен земеделски бизнес за производство на лозов посадъчен материал. Завършила е ВСИ, както и специалност „Публична администрация“ към Стопански университет „Д.А. Ценов“ – Свищов. Председател на БСП община Иваново, област Русе. Фокусът в работата й е насочен към създаване на балансирана обща селскостопанска политика, адекватна финансова и пазарна подкрепа за малките и средните земеделски стопанства, както и за чувствителните сектори в земеделието. Убедена е, че земеделието има нужда от цялостен пакет от мерки за защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята. Ще насочи усилия за създаване на стратегически план за развитие на земеделието в България, както и за силна държавна политика в подкрепа на Българските Читалища и Библиотеки, чрез достойно финансиране и подкрепа, защото те са средищата за запазване на българската култура, идентичност и традиции.

Биляна Иванова – юрист, университетски преподавател. Общински съветник в Общински съвет Русе. Вярва, че доброто управление, върховенството на закона, отчетността и прозрачността са стълбовете на силните публични власти. Като юрист усилията й са насочени към запазване на общественото благо, насърчаване на справедливостта и солидарността в обществото, към изграждане на държава с правила и справедливост – еднакви за всички.

Асен Ласонин – дипломиран магистър по „Финанси“, както и притежава бакалавърска степен, специалност „Маркетинг“. Началник отдел „Административни дейности и вътрешен контрол” към ОП „Комунални дейности“ в Община Русе. Негов приоритет са достойнството, свободата и равния достъп до права, образование, култура и обществени услуги за всички. Усилията му са с фокус към изграждане на ефективна администрация, насочена към приближаване на властта към гражданите и бизнеса. В ръководствата на русофилски и антифашистки дружества, както и доброволец към БЧК.

Емил Божков – икономист, на 52 години от село Ценово, област Русе. Средното си образование завършва в ТДВА “Ангел Главчев“ Русе, а висше от ВУАР – Пловдив, филиал Велико Търново, специалност Стопанско управление. От 1993 г до настоящия момент развива собствен бизнес в сферата на мебелното производство. Емил Божков има два мандата като общински съветник, като през втория е заместник председател на общински съвет в Община Ценово. Член е на БСП, а от 2 години и председател на ОПО. Семеен с две деца.

Нора Стоянова – магистър по финанси и банково дело. Докторант по Политическа икономия в РУ „Ангел Кънчев”. Координатор на Националния съвет на БСП за област Русе. Общински съветник в Общински съвет Русе, преподавател в ПЧСУ „Леонардо да Винчи” – Русе. Фокусът й като политик е насочен към изграждане на общество, което зачита човешкото достойнство, насърчава социалния напредък, повишава жизнения стандарт, осигурява домове и създава работни места. Това означава нова икономика, растеж и устойчивост.

Елисавета Досева – спортист, шампион по стрелба. Олимпийски и световен медалист като треньор. Общински съветник в Общински съвет Русе и председател на Комисията по младежта и спорта. Носител на Награда „Неофит Рилски”. Приоритет в нейната работа е подобряването на условията за подготовка и тренировка на българските спортисти.

Георги Лукарев – компютърен специалист, работещ в сферата на информационните технологии. Роден в Русе, дипломиран бакалавър „Компютърни системи и технологии“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Социалист по убеждение. Радетел за увеличаване на държавното финансиране за университети за научни изследвания и иновации в сферата на инф. технологии. Основният фокус в политическата му дейност е свързана с по-широко използване на добрите европейски практики за цифровизация на стопанството и държавната администрация, както и подобряване на средата за развитие на младите в русенска област. Обича спорта и технологиите, както и да провокира хората към по-критично мислене по обществени въпроси.

Емил Георгиев – Магистър програмист и магистър икономист. Експерт в „Овергаз мрежи” АД. Председател на СНЦ „Дунавско сияние”. Дългогодишната му обществена дейност е насочена в полза на развитие и стабилизиране на социалната икономиката и социално предприемачество в Русенски регион. Споделя виждането, че оползотворявайки икономическия потенциал, които ни дава  река Дунав, атрактивното природно и културно наследство на нашия град, могат  да превърнат Русе в притегателен център на младите хора и те да намерят своето бъдеще в него.

Момчил Стефанов – експерт, „Технология на машиностроенето“, завършил Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ в гр. Русе. Роден в гр. Борово, където е втори мандат общински съветник. Работи в земеделска кооперация и активно насочва своите усилия за подобрение на средата за работа в сектора в Русенска област. Един от основните му приоритети като кандидат за народен представител е да се насочи вниманието на национално ниво към развитие на Русенска област, да работи за привличане на нови инвестиции, както и да се подобри инфраструктурата на региона.

Микаел Чакълджиян – юрист, служител в Община Русе. Неговите интереси и професионална практика са насочени към публичноправните отношения. Приоритетите в политическата му дейност целят законодателни инициативи, посредством които да се постигне в по-пълна степен защита правата и интересите на гражданите и техните организации, достъпът до правосъдие и подсилване възпиращия ефект на административните наказания върху нарушителите. Счита, че провеждането на целенасочена социална политика е методът за постигане на по-висок стандарт на живот в страната.

Стефан Михов – политилог и юрист. Областен и общински председател на Младежкото обединение в БСП – Русе. Член на Националния съвет на МО на БСП. Приема за своя кауза работата за развитие на политически идеи и алтернативи, които директно засягат живота, образованието, реализацията, сигурността и общото благо на младите хора в съвременна България. Активната му политическа дейност е насочена към приобщаване на младежите към БСП и нейната политика, както и към насърчаване на приемствеността между поколенията.

Атанас Пеев – роден в Русе, по професия фотограф. Именно тя му дава възможност да бъде съпричастен с много хора в най-радостните, а и в най-тежките им мигове. Работил е с медии в цялата страна и региона, като именно през това време добива опит в отразяването и запечатването  на много обещания, както и заснема техните резултати през времето.

Сашо Стоянов – магистър по „Икономика и финанси”. Заместник-председател на Общинската контролна комисия на БСП – Русе. Управител на частен бизнес. Споделя, че икономическата промяна, от която се нуждаем, изисква нови идеи, ново мислене, изисква да се учим от тези, които са се трудили преди нас и от онези, които се трудят в другите страни. Ще работи за структурно модернизиране на икономиката, за да се постигне оптимален ефект. Това означава инвестиции в по-съвършени производствени технологии, заетост на по-квалифицирани работници, по-висока вътрешна добавена стойност и подмяна в условията за правене на бизнес в страната.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter