Кандидатите от русенската листа на БСП проведоха среща с представители на Регионална организация на слепите – Русе

Кандидатите от русенската листа на Коалиция „БСП за България“ Емил Георгиев и Ивалинка Цанкова, заедно с водача Иван Иванов, проведоха среща с Регионалната организация на слепите – Русе.

На нея г-жа Росица Данева, регионален председател, връчи нарочно обръщение от Национално представителните организации на и за хора с увреждания към политически формации. В основата на писмото и разговорите бяха спешната необходимост от законодателни промени, които да помогнат за успешното социално интегриране на хората с увреждания.

„Поемаме една изключителна отговорност с получаването на това обръщение. Време е да се повдигнат на национално ниво въпросите, но и да се направят реални стъпки в посока решаване на спешни проблеми на хората с трайни увреждания.“, каза Емил Георгиев, кандидат за народен представител на БСП в 19-и МИР Русе.

Основните приоритетни области, очертани в официалното обръщение, по които са необходими действия за реализация, са:

  • Приобщаващо образование, достъпно за всички, както и подготвени преподаватели, които да работят с деца със специфични възможности;
  • Здравеопазване, което предоставя възможност за ранна диагностика, както и цялостна нова лекарствена политика;
  • Предоставяне от държавата на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания;
  • Социални услуги и усъвършенстване на нормативната база;
  • Увеличение на средствата за активни политики за трудова реализация на хора с трайни увреждания;
  • Осигуряване на достъп до архитектурна, транспортна и комуникационна среда;
  • Развитие на художественото творчество и спорта като средство за ресоциализация.

„БСП е единствената автентична лява партия и ние продължаваме да предлагаме и работим за прилагането на последователни социални политики. В предходния кабинет, от който беше част БСП, бяхме двигател на социалните политики по отношение на хората с трайни увреждания. Няма да позволим да бъдат затворени старческите домове и поемаме ангажимента да направим реални действия, за разрешаване на проблемите, очертани от представителите на организациите.“ завърши водачът на листата, Иван Иванов.

21.03.2023

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter