Искра Иванова: „БСП за България има необходимия потенциал от експерти, които ще реализират нейната програмата.“

Искра Иванова

Радио Русе

Представете се на кратко?

Казвам се Искра Иванова, на 45 години, живея и работя в Русе. Високата ми експертиза е в областта на здравеопазването, където е и професионалният ми опит. Започнала съм своята работа в болнична помощ, работила съм в доболнична помощ и последните години , петнадесет, работя като експерт здравеопазване в Община Русе. Това ми даде смелостта , силата и вярата в промяната и  да участвам в тази кампания.

Какъв ще бъде акцентът на Вашата работа, Вие споменахте здравеопазване и социални дейности, какви са политиките, зад които заставате и за които ще се борите Вие от Коалиция „БСП за България“

БСП за България предлага конкретен план за възстановяване, който включва и конкретни мерки в областта на здравеопазването , образованието, социалната политика, основани на основните принципи на солидарност и равнопоставеност и достъп до безплатно здравеопазване и образование.

По конкретно?

Конкретна мярка в областта на здравеопазването е въвеждането на безплатните детски ясли и градини, намаляване на ДДС ставката за лекарства и медицински изделия, както и безплатни лекарства за децата до 14-годишна възраст.

Вие имате опит и в сектора младежки дейности и спорт, там за какво бихте работили?

Необходимо е държавата да осигури средства за подпомагане на масовия спорт и спортът в училищата, важно е децата от първи до четвърти клас да бъдат обучавани експертно, за развиване на двигателната им активност и за здравето в живота им.

Знаем, че един от основните проблеми са младите, които все по-често поглеждат навън и търсят своята реализация в чужбина. Можем ли по някакъв начин, дори и с образователни, икономически и социални мерки, да ги задържим?

Един от приоритетите на БСП за България са младите хора, една от конкретните мерки е предоставяне на еднократна помощ при раждане за първо дете 500 лева, за второ  1000, за трето – 1500; предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лева за второ дете и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца родители. Друго наше предложение ще бъде осигуряване на безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас, еднократна помощ, в размер на 250 лева за всеки ученик от първи до 4 клас.

Защо русенци да Ви подкрепят?

БСП за България има необходимия потенциал от експерти, които ще реализират предложените конкретни мерки в програмата на БСП за България. Вярвам, че знанията уменията и сигурността в промяната ще ни даде възможност да достигнем с нашите послания до всички хора, защото в основата е човека.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter