Икономическо развитие на общината за по-добро качество на живот

Граждански форум „Местна власт и икономическо развитие“ се проведе на 09 юни в Русе. Организатори на събитието бяха Обединението на жените социалистки и Фондация „Фридрих Еберт“, като в двата панела взеха участие университетски преподаватели и експерти в лицето на доц. д-р Стелиян Димитров, доц. д-р Гинка Чавдарова, Пламен Милев (доктор по икономика) и посланик Чавдар Минчев. За възможностите пред общинска администрация в град Русе за насърчаване на икономическата активност и привличане на инвестиции както и проблемите и възможностите за развитие на Русе и региона говориха кметът на Община Русе – г-н Пенчо Милков и заместник кметът на Общината г-жа Златомира Стефанова. Според доц. д-р Стелиян Димитров от изключително значение за икономическото развитие на една община е мисленето на местната администрация. Дали е отворена към инвестиции, има ли предвидени условия, с които инвеститорите следва да се съобразяват, и в какво направление местната общност иска да се развива, са важните въпроси пред местната власт, които предопределят и степента на икономическо развитие на общината. Докторът по икономика Пламен Милев поставя като основна цел пред властите – местни и национални, не икономическото развитие само по себе си, а повишаване качеството на живот. Това от своя страна ще доведе и до отговор на въпроса как най-ефективно да бъдат разпределяни средствата, получени в резултат от икономическото развитие. Що се отнася до привличането на инвеститори доктор Милев придава основна роля в определяне на политиката на държавата. Според него нищо не пречи на отделните региони да изработят своя собствена такава, отговаряща на преимуществата и потребностите на всеки регион. Привличането на инвеститори обаче никога не следва да бъде самоцел – само защото ще се осигурят работни места. Инвеститорът следва да допринася за развитието на региона. Ето защо към него е необходимо да бъдат поставяни изисквания – да изгради аптека, детска градина, площадка и т.н. Той посочва още, че качеството на образованието и способността на регионите да привлекат и задържат младите специалисти са от ключово значение за развитието на един регион. Сериозна роля в тези процеси може да играе общината, служейки за мост между образователните институции и бизнеса, за да бъде ангажиран последния в осигуряване на конкурентно и най-вече адекватно заплащане на труда. Жив интерес у гостите на града, участници в дискусията, предизвика възприетият от кмета на Община Русе подход за работа на терен в непосредствена връзка с гражданите чрез създадената фигура на кметските пълномощници. Възможността да разрешават дребните проблеми на гражданите бързо и ефективно създава у гражданите усещането за бърза, работеща администрация.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter