Изказване на Георги Стоилов по повод Законопроект за изменение и допълнение на Закон за храните

„Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Явно някои от колегите вдясно не са прочели добре предложените промени и не са вникнали в тях. Припомням, тези промени подпомагат достигането на български стоки и продукти до обществото. Целта на тези промени в Закона за храните е да гарантира интереса на българските земеделски стопани от нелоялни търговски практики на местния пазар. Законът дава сигурност на потребителите, търсещи български храни и да получават именно такива, повишава доверието към тях. По тази причина се въвежда понятието „българско“ и неговите производни.
Основен момент, припомням, е въвеждането на изискване за присъствие на пазара на български храни. Въведени са и регулации относно сроковете за плащане във връзка с бързо развалящите се храни. Няма да се повтарям с вече изказалите се колеги, но напомням, че промените дават на нашите производители шанс да са конкурентни на вносните хранителни продукти, както, разбира се, не ограничаваме и другите производители, независимо, както вече се опитват да внушат колегите отдясно.
Предвиден е и преразпределителен механизъм, чрез който събраните от наложените санкции суми постъпват в бюджета на Фонд „Земеделие“. Тези суми се използват за подпомагане на местните земеделски производители.

Колеги, всички казваме, че сме „за“ подкрепа на Закона, но ще видим как реално ще гласуваме.
Особено се обръщам към колегите от „Обединените патриоти“! Нали сте патриоти! Къде сте? Една патриотична тишина се чува! (Реплика от „БСП за България“: „А, така!“, ръкопляскания от БСП за България“.)
Да подкрепим българските храни и производителите. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и възгласи: „Браво, браво!“.) Благодаря Ви.“

 

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter