ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБРЪЩЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КОАЛИЦИЯ “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” В РУСЕ

Уважаеми русенци,

Българската социалистическа партия винаги е поставяла общественото благо и националните интереси над партийните и личните. През последните години бяхме единствената политическа сила, която не позволи да се разрушат и малкото останали бариери пред тоталното овладяване на демокрацията от набезите на личния режим на Борисов. Отговорността, почтеността, разумът и моралът на социалистите в България бяха лостът, чрез който хората поискаха и поставиха началото на промяната.

Светът, Европа и България днес са изправени пред предизвикателствата на здравна, социална, икономическа и ценностна криза. Пандемията от COVID-19 показа несъстоятелността на неолибералния модел и хората искат неговия демонтаж. Оформя се нова роля на държавата, задава се трансформация на икономиката. Ние, социалистите няма да позволим нито един човек да бъде изоставен в този процес. Обединихме се, за да дадем сигурност на хората на труда, на младите и възрастните, на малкия и средния бизнес в предстоящата промяна на България. Сигурност, че промяната ще се случи и че техните права ще бъдат защитени.

Нашите стратегически приоритети са:

Ø  Защита на конституционния ред и прилагане на принципите за демократична, социална и правова държава.

Ø  Премахване на пазарния принцип в здравеопазването. Безплатно и общодостъпно образование и здравеопазване.

Ø  Нов модел за икономическо развитие. Разширяване и защита правата на работниците, подкрепа за малкия и среден бизнес, родното производство, индустрия, земеделие.

Скъпи съграждани,

Изборът на БСП за България е за солидарност в кризата, за справедливост в разпределението, за индивидуална и национална сигурност.

Вашият избор ни задължава да полагаме грижа за живота, здравето и работата на всеки българин!

Вашата подкрепа ни прави уверени в борбата срещу олигархичната власт!

Вашето доверие ни дава сила да отстояваме българските национални интереси!

България се нуждае от промяна!

Нека сме заедно, за да я направим!

Кандидатите за народни представители от

коалиция “БСП за България” – Русе

Крум Зарков – Ще отстоява специално място  Русе в бъдещото развитие на България, защото  градът е естествен духовен, културен и икономически център на страната.

Пламен Рашев –  Ще работи за промяна  в икономическите отношения, за да могат повече хора  да проявяват  предприемачески инициативи.

Роден през  1955 г. в гр. Русе. Магистър по Автоматизация на производството ( ТУ – София) и Икономика и управление (СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов). Председател на общинския  и областен съвет на БСП-Русе

Ивалинка  Цанкова – Приоритет в работата й ще бъде развитието и утвърждаването на малките населени места, като добри места за живеене.

Родена през 1965 г. в с. Мечка, община Иваново. Завършила e ВСИ –Пловдив, специалност агроном – полевъдство и СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, специалност Публична администрация. Собственик и ръководител на семеен земеделски бизнес за производство на лозов посадъчен материал.

Валери Иванов – Ще работи за ефективно, но и щадящо природата използване на потенциала на река Дунав.

Роден през 1954 г . Висше техническо образование – машинен инженер. Директор на Дунавски драгажен флот – Русе. Председател на областния съвет на ПП АБВ – Русе. Общински съветник.

Нора Стоянова – Ще работи за модерно висше образование, съобразено с нуждите на българската икономика и бизнес.

Родена през 1994 г. в гр. Русе. Възпитаник и преподавател на ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, магистър по “Финанси и Банково дело”. Председател е на Младежкото обединение в БСП Русе. Координатор на Националния съвет на  БСП за Област Русе. Общински съветник.

Тодор Йорданов      – Ще работи за достъп на всяко българско дете до образование; за  ефективно приложение на информационните технологии в училищното образование, но в баланс с добрите практики и традиции на българското училище.

Роден през 1983 г. в гр. Русе. Има бакалавърска степен в специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и две магистърски степени – „Компютърни системи и технологии“ и „Информатика и информационни технологии в образованието“. Докторант в РУ „Ангел Кънчев“. Заместник-директор по учебната дейност в СУ „Васил Левски“ – гр. Русе.

Биляна  Кирова – За нея върховенството на закона е на първо място и ще отстоява силата на правото във всички сфери на живота в страната.

Родена в гр. Русе през 1993 г. Юрист – по професия и по призвание. Разделя времето си между преподавателската си дейност в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и обществените си ангажименти на общински съветник.

Елисавета Досева – Ще се бори за качествено образование и адекватно отношение към българския учител, за да заеме мястото, което му е отредено – на просветител и будител на децата на България.

Родена в гр. Русе през 1958 г. Висше техническо образование и висше образование в НСА. Републикански шампион по спортна стрелба, олимпийски и световен медалист като треньор. Общински съветник. Работи като учител, носител на награда „Неофит Рилски“.

Милен Лазаров  –       Интересите и  професионалните му стремежи са в областта на българското земеделие. Той вярва, че родната земя и нейната продукция могат да изхранват българския народ.  

Роден 1978 г. в гр. Бяла., Община Бяла. Магистър от СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов – „Счетоводство и контрол“. Съвместява работата за своето модерно земеделско стопанство с обществените ангажименти на общински съветник.               

Асен Ласонин        –            Ще работи за достойни доходи и сигурна работа за младите хора.

Роден  през 1981 г. в гр. Русе. Магистър по Финанси от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“. Зам.-председател на „Федерация за приятелство с Русия“ и БАС – Русе. Работи като началник отдел административни дейности..

Даниела Кирилова   –     Ще работи за повече подкрепа и внимание към хората на културата и изкуството.

Родена в гр. Бяла през 1975 г. Завършила Финанси и банково дело. Работила в Държавна опера Русе. Пеенето е нейната страст. Призьор в много музикални конкурси. Майка на ученик в девети клас.

Кристиян Ташков          – Интересите му са в областта на хуманитарните науки и в повишаване ролята на гражданското общество.

Роден в гр. Бяла през 1994 г. Магистър по право. Банков служител. Интересите му са в областта на хуманитарните науки и в повишаване ролята на гражданското общество.

Искра Иванова                – Тя ще се бори за качествени и достъпни здравеопазване и социални услуги за всички, за широко приложими спортни и младежки дейности.

Родена в гр. Русе през 1975 г. Магистър по Здравен мениджмънт и Физическо възпитание и спорт в училище. Има управленски и експертен опит в  здравеопазване, Социални Спортни и младежки дейности. Работи като главен експерт.

Велислав Великов             –  Ще отстоява политики за залесяване и съхраняване на природата на България.

Роден в гр. Русе през 1975 г. Завършил Счетоводство и контрол в Икономически университет Варна. Работи като счетоводител. Природолюбител, участник и инициатор на еко и залесителни акции.

Мерлин Осман – Интересеите й са в областта на децата и младите семейства.

Родена през 1988 г в гр. Русе. Магистър по финанси и банково дело. Интересеите й са в областта на децата и младите семейства. Майка на едногодишна дъщеря.

Сподели:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter